Qyama Khadta - Aramaic New Testament
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Exegesis  |  Bible Forum  |  James Murdock  |  J.W. Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate
ܞ The Peshitta Aramaic-English Interlinear New Testament ܞ
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
- Bible Forum - Alphabets
- Watch Aramaic Movie
- J.W. Etheridge
- James Murdock
- George M. Lamsa
- Matthew Black
The Gospel According To Matthew - Chapter 4
܀ ܡܬܝ ܕ ܀


1   ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܢܰܣܶܐ ܡܶܢ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ܂

1    הידין ישוע אתדבר מן רוחא דקודשא למדברא דנתנסא מן אכלקרצא܂

1    τοτε ο ιησους ανηχθη εις την ερημον υπο του πνευματος πειρασθηναι υπο του διαβολου


2   ܘܨܳܡ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܠܰܝܠܰܘܳܢ ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܦ݂ܶܢ܂

2    וצם ארבעין יומין וארבעין לילון אחרית דין כפן܂

2    και νηστευσας ημερας τεσσαρακοντα και νυκτας τεσσαρακοντα υστερον επεινασεν


3   ܘܰܩܪܶܒ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܢܰܣܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܢ ܒ݁ܪܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܠܰܚܡܳܐ܂

3    וקרב הו דמנסא ואמר לה אן ברה אנת דאלהא אמר דהלין כאפא נהוין לחמא܂

3    και προσελθων αυτω ο πειραζων ειπεν ει υιος ει του θεου ειπε ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωνται


4   ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܠܰܚܡܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܳܝܶܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܠܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

4    הו דין ענא ואמר כתיב דלא הוא בלחמא בלחוד חיא ברנשא אלא בכל מלא דנפקא מן פומה דאלהא܂

4    ο δε αποκριθεις ειπεν γεγραπται ουκ επ αρτω μονω ζησεται ανθρωπος αλλ επι παντι ρηματι εκπορευομενω δια στοματος θεου


5   ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢܰܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܥܰܠ ܟ݁ܶܢܦ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ܂

5    הידין דברה אכלקרצא למדינת קודשא ואקימה על כנפא דהיכלא܂

5    τοτε παραλαμβανει αυτον ο διαβολος εις την αγιαν πολιν και ιστησιν αυτον επι το πτερυγιον του ιερου


6   ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܢ ܒ݁ܪܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܫܕ݂ܺܝ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܢܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܥܠܰܝܟ݁ ܘܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܫܩܠܽܘܢܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܩܶܠ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܪܶܓ݂ܠܳܟ݂܂

6    ואמר לה אן ברה אנת דאלהא שדי נפשך לתחת כתיב גיר דלמלאכוהי נפקד עליך ועל אידיהון נשקלונך דלא תתקל בכאפא רגלך܂

6    και λεγει αυτω ει υιος ει του θεου βαλε σεαυτον κατω γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι σου και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου


7   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܢܰܣܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂܂

7    אמר לה ישוע תוב כתיב דלא תנסא למריא אלהך܂

7    εφη αυτω ο ιησους παλιν γεγραπται ουκ εκπειρασεις κυριον τον θεον σου


8   ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܪܳܡ ܘܚܰܘܝܶܗ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܫܽܘܒ݂ܚܗܶܝܢ܂

8    תוב דברה אכלקרצא לטורא דטב רם וחויה כלהין מלכותא דעלמא ושובחהין܂

8    παλιν παραλαμβανει αυτον ο διαβολος εις ορος υψηλον λιαν και δεικνυσιν αυτω πασας τας βασιλειας του κοσμου και την δοξαν αυτων


9   ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܐܶܬ݁ܶܠ ܐܶܢ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܬ݁ܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܠܺܝ܂

9    ואמר לה הלין כלהין לך אתל אן תפל תסגוד לי܂

9    και λεγει αυτω ταυτα παντα σοι δωσω εαν πεσων προσκυνησης μοι


10   ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܣܳܛܳܢܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܬ݁ܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܘܠܶܗ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܶܦ݂ܠܽܘܚ܂

10    הידין אמר לה ישוע זל לך סטנא כתיב גיר דלמריא אלהך תסגוד ולה בלחודוהי תפלוח܂

10    τοτε λεγει αυτω ο ιησους υπαγε σατανα γεγραπται γαρ κυριον τον θεον σου προσκυνησεις και αυτω μονω λατρευσεις


11   ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܒ݂ܩܶܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܗܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ܂

11    הידין שבקה אכלקרצא והא מלאכא קרבו ומשמשין הוו לה܂

11    τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος και ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυτω


12   ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ܂

12    כד שמע דין ישוע דיוחנן אשתלם שני לה לגלילא܂

12    ακουσας δε ο ιησους οτι ιωαννης παρεδοθη ανεχωρησεν εις την γαλιλαιαν


13   ܘܫܰܒ݂ܩܳܗ ܠܢܳܨܪܰܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܡܰܪ ܒ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ ܒ݁ܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܙܒ݂ܳܘܠܽܘܢ ܘܰܕ݂ܢܰܦ݂ܬ݁ܳܠܺܝ܂

13    ושבקה לנצרת ואתא עמר בכפרנחום על יד ימא בתחומא דזבולון ודנפתלי܂

13    και καταλιπων την ναζαρεθ ελθων κατωκησεν εις καπερναουμ την παραθαλασσιαν εν οριοις ζαβουλων και νεφθαλειμ


14   ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ܂

14    דנתמלא מדם דאתאמר ביד אשעיא נביא דאמר܂

14    ινα πληρωθη το ρηθεν δια ησαιου του προφητου λεγοντος


15   ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܰܙܒ݂ܳܘܠܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܬ݁ܳܠܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܥܶܒ݂ܪܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ܂

15    ארעא דזבולון ארעא דנפתלי אורחא דימא עברוהי דיורדנן גלילא דעממא܂

15    γη ζαβουλων και γη νεφθαλειμ οδον θαλασσης περαν του ιορδανου γαλιλαια των εθνων


16   ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܚܙܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܘܰܒ݂ܛܶܠܳܠܶܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܢܰܚ ܠܗܽܘܢ܂

16    עמא דיתב בחשוכא נוהרא רבא חזא ואילין דיתבין באתרא ובטללא דמותא נוהרא דנח להון܂

16    ο λαος ο καθημενος εν σκοτει ειδε φως μεγα και τοις καθημενοις εν χωρα και σκια θανατου φως ανετειλεν αυτοις


17   ܡܶܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܬ݁ܽܘܒ݂ܘ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂

17    מן הידין שרי ישוע למכרזו ולמאמר תובו קרבת לה גיר מלכותא דשמיא܂

17    απο τοτε ηρξατο ο ιησους κηρυσσειν και λεγειν μετανοειτε ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων


18   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܚܙܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐܰܚܺܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܪܳܡܶܝܢ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܨܰܝܳܕ݂ܶܐ܂

18    וכד מהלך על יד ימא דגלילא חזא תרין אחין שמעון דאתקרי כאפא ואנדראוס אחוהי דרמין מצידתא בימא איתיהון הוו גיר צידא܂

18    περιπατων δε ο ιησους παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν δυο αδελφους σιμωνα τον λεγομενον πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας αμφιβληστρον εις την θαλασσαν ησαν γαρ αλιεις


19   ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܬ݁ܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܘܶܐܥܒ݁ܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܨܰܝܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ܂

19    ואמר להון ישוע תו בתרי ואעבדכון דתהוון צידא דבני אנשא܂

19    και λεγει αυτοις δευτε οπισω μου και ποιησω υμας αλιεις ανθρωπων


20   ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ܂

20    הנון דין מחדא שבקו מצידתהון ואזלו בתרה܂

20    οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα ηκολουθησαν αυτω


21   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܚܙܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܰܚܶܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܥܰܡ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܐܰܒ݂ܽܘܗܽܘܢ ܕ݁ܰܡܬ݂ܰܩܢܺܝܢ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܂

21    וכד עבר מן תמן חזא אחרנא אחא תרין יעקוב בר זבדי ויוחנן אחוהי באלפא עם זבדי אבוהון דמתקנין מצידתהון וקרא אנון܂

21    και προβας εκειθεν ειδεν αλλους δυο αδελφους ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον αυτου εν τω πλοιω μετα ζεβεδαιου του πατρος αυτων καταρτιζοντας τα δικτυα αυτων και εκαλεσεν αυτους


22   ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܘܠܰܐܒ݂ܽܘܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ܂

22    הנון דין מחדא שבקו לאלפא ולאבוהון ואזלו בתרה܂

22    οι δε ευθεως αφεντες το πλοιον και τον πατερα αυτων ηκολουθησαν αυτω


23   ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܺܐܒ݂ ܘܟ݂ܽܘܪܗܳܢ ܒ݁ܥܰܡܳܐ܂

23    ומתכרך הוא ישוע בכלה גלילא ומלף הוא בכנושתהון ומכרז סברתא דמלכותא ומאסא כל כאב וכורהן בעמא܂

23    και περιηγεν ολην την γαλιλαιαν ο ιησους διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας και θεραπευων πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω


24   ܘܶܐܫܬ݁ܡܰܥ ܛܶܒ݁ܶܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܺܝܫ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܺܝܨܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܰܫܢܺܝܩܶܐ ܘܕ݂ܰܝܘܳܢܶܐ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܐܶܓ݁ܳܪܶܐ ܘܰܡܫܰܪܰܝܳܐ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܂

24    ואשתמע טבה בכלה סוריא וקרבו לה כלהון אילין דביש ביש עבידין בכורהנא משחלפא ואילין דאליצין בתשניקא ודיונא ודבר אגרא ומשריא ואסי אנון܂

24    και απηλθεν η ακοη αυτου εις ολην την συριαν και προσηνεγκαν αυτω παντας τους κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις και βασανοις συνεχομενους και δαιμονιζομενους και σεληνιαζομενους και παραλυτικους και εθεραπευσεν αυτους


25   ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܡܶܢ ܥܶܣܪܰܬ݂‌ܡ̈ܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܘܡܶܢ ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ܂ ܀܀

25    ואזלו בתרה כנשא סגיאא מן גלילא ומן עסרת‌מדינתא ומן אורשלם ומן יהוד ומן עברא דיורדנן܂

25    και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι απο της γαλιλαιας και δεκαπολεως και ιεροσολυμων και ιουδαιας και περαν του ιορδανου


܀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ܀
 

| Home | About Us | Bible Forum | Contact Us |
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Bible Exegesis  |  Bible Forum  |  Murdock  |  Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate