Qyama Khadta - Aramaic New Testament
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Exegesis  |  Bible Forum  |  James Murdock  |  J.W. Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate
ܞ The Peshitta Aramaic-English Interlinear New Testament ܞ
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
- Bible Forum - Alphabets
- Watch Aramaic Movie
- J.W. Etheridge
- James Murdock
- George M. Lamsa
- Matthew Black
The Gospel According To Luke - Chapter 16
܀ ܠܘܩܐ ܝܘ ܀


1   ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܶܐܟ݂ܶܠܘ ܠܶܗ ܩܰܪܨܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܡܦ݂ܰܪܰܚ܂

1    ואמר מתלא לות תלמידוהי גברא חד אית הוא עתירא ואית הוא לה רביתא ואתאכלו לה קרצוהי דקנינה מפרח܂

1    ελεγεν δε και προς τους μαθητας αυτου ανθρωπος τις ην πλουσιος ος ειχεν οικονομον και ουτος διεβληθη αυτω ως διασκορπιζων τα υπαρχοντα αυτου


2   ܘܰܩܪܳܝܗ݈ܝ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܺܝ܂

2    וקריהי מרה ואמר לה מנו הנא דשמע אנא עליך הב לי חושבנא דרבת ביתותך לא גיר משכח אנת מכיל רביתא דתהוא לי܂

2    και φωνησας αυτον ειπεν αυτω τι τουτο ακουω περι σου αποδος τον λογον της οικονομιας σου ου γαρ δυνηση ετι οικονομειν


3   ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܡܳܪܝ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ ܡܶܢܝ ܪܰܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܚܦ݁ܽܘܪ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܠܡܶܚܕ݁ܰܪ ܒ݁ܳܗܶܬ݂ ܐ݈ܢܳܐ܂

3    אמר הו רביתא בנפשה מנא אעבד דמרי שקל לה מני רבת ביתותא דאחפור לא משכח אנא ולמחדר בהת אנא܂

3    ειπεν δε εν εαυτω ο οικονομος τι ποιησω οτι ο κυριος μου αφαιρειται την οικονομιαν απ εμου σκαπτειν ουκ ισχυω επαιτειν αισχυνομαι


4   ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܢܝ ܒ݁ܒ݂ܳܬ݁ܰܝܗܽܘܢ܂

4    ידעת מנא אעבד דמא דנפקת מן רבת ביתותא נקבלונני בבתיהון܂

4    εγνων τι ποιησω ινα οταν μετασταθω της οικονομιας δεξωνται με εις τους οικους αυτων


5   ܘܰܩܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܝܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܳܪܝ܂

5    וקרא חד חד מן חיבא דמרה ואמר לקדמיא כמא חיב אנת למרי܂

5    και προσκαλεσαμενος ενα εκαστον των χρεωφειλετων του κυριου εαυτου ελεγεν τω πρωτω ποσον οφειλεις τω κυριω μου


6   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܐܐ ܡܰܬ݂ܪܝܳܢ ܡܶܫܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܣܰܒ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܟ݂ ܘܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܚܰܡܫܺܝܢ ܡܰܬ݂ܪܝܳܢ܂

6    אמר לה מאא מתרין משחא אמר לה סב כתבך ותב בעגל כתוב חמשין מתרין܂

6    ο δε ειπεν εκατον βατους ελαιου και ειπεν αυτω δεξαι σου το γραμμα και καθισας ταχεως γραψον πεντηκοντα


7   ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܡܳܢܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܳܪܝ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܐܐ ܟ݁ܽܘܪܺܝܢ ܚܶܛܶܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܩܰܒ݁ܶܠ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܟ݂ ܘܬ݂ܶܒ݂ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܬ݁ܡܳܢܺܐܝܢ ܟ݁ܽܘܪܺܝܢ܂

7    ואמר לאחרנא ואנת מנא חיב אנת למרי אמר לה מאא כורין חטא אמר לה קבל כתבך ותב כתוב תמנאין כורין܂

7    επειτα ετερω ειπεν συ δε ποσον οφειλεις ο δε ειπεν εκατον κορους σιτου και λεγει αυτω δεξαι σου το γραμμα και γραψον ογδοηκοντα


8   ܘܫܰܒ݁ܰܚ ܡܳܪܰܢ ܠܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ ܕ݁ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܒ݁ܫܰܪܒ݁ܰܬ݂ܗܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ܂

8    ושבח מרן לרביתא דעולא דחכימאית עבד בנוהי גיר דעלמא הנא חכימין אנון מן בנוהי דנוהרא בשרבתהון הדא܂

8    και επηνεσεν ο κυριος τον οικονομον της αδικιας οτι φρονιμως εποιησεν οτι οι υιοι του αιωνος τουτου φρονιμωτεροι υπερ τους υιους του φωτος εις την γενεαν εαυτων εισιν


9   ܘܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܪܳܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܡܰܪ ܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܡܛܰܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ܂

9    ואף אנא אמר אנא לכון דעבדו לכון רחמא מן ממונא הנא דעולא דמא דגמר נקבלונכון במטליהון דלעלם܂

9    καγω υμιν λεγω ποιησατε εαυτοις φιλους εκ του μαμωνα της αδικιας ινα οταν εκλιπητε δεξωνται υμας εις τας αιωνιους σκηνας


10   ܡܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܩܰܠܺܝܠ ܡܗܰܝܡܰܢ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ݈ܽܘ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܘܳܠ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܥܰܘܳܠ ܗ݈ܽܘ܂

10    מן דבקליל מהימן אף בסגי מהימן הו ומן דבקליל עול אף בסגי עול הו܂

10    ο πιστος εν ελαχιστω και εν πολλω πιστος εστιν και ο εν ελαχιστω αδικος και εν πολλω αδικος εστιν


11   ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܡܗܰܝܡܶܢ܂

11    אן הכיל בממונא דעולא מהימנא לא הויתון שררא לכון מנו מהימן܂

11    ει ουν εν τω αδικω μαμωνα πιστοι ουκ εγενεσθε το αληθινον τις υμιν πιστευσει


12   ܘܶܐܢ ܒ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚܬ݁ܽܘܢ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

12    ואן בדלא דילכון לא אשתכחתון מהימנא דילכון מנו נתל לכון܂

12    και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσθε το υμετερον τις υμιν δωσει


13   ܠܰܝܬ݁ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ ܡܳܪܰܘܳܢ ܠܡܶܦ݂ܠܰܚ ܐܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܠܚܰܕ݂ ܢܶܣܢܶܐ ܘܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܪܚܰܡ ܐܰܘ ܠܚܰܕ݂ ܢܝܰܩܰܪ ܘܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܫܽܘܛ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܦ݂ܠܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܡܳܡܽܘܢܳܐ܂

13    לית עבדא דמשכח לתרין מרון למפלח או גיר לחד נסנא ולאחרנא נרחם או לחד ניקר ולאחרנא נשוט לא משכחין אנתון למפלח לאלהא ולממונא܂

13    ουδεις οικετης δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμωνα


14   ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܡܡܰܝܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ܂

14    פרישא דין כד שמעו הלין כלהין מטל דרחמין הוו כספא ממיקין הוו בה܂

14    ηκουον δε ταυτα παντα και οι φαρισαιοι φιλαργυροι υπαρχοντες και εξεμυκτηριζον αυτον


15   ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܙܰܕ݁ܩܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܪܳܡ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܕ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ܂

15    ישוע דין אמר להון אנתון אנון דמזדקין נפשהון קדם בני אנשא אלהא דין ידע לבותכון דמדם דרם בית בנינשא קדם אלהא נדיד הו܂

15    και ειπεν αυτοις υμεις εστε οι δικαιουντες εαυτους ενωπιον των ανθρωπων ο δε θεος γινωσκει τας καρδιας υμων οτι το εν ανθρωποις υψηλον βδελυγμα ενωπιον του θεου εστιν


16   ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܒ݁ܪܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܠܳܗ ܚܳܒ݂ܶܨ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ܂

16    נמוסא ונביא עדמא ליוחנן מן הידין מלכותא דאלהא מסתברא וכל לה חבץ דנעול܂

16    ο νομος και οι προφηται εως ιωαννου απο τοτε η βασιλεια του θεου ευαγγελιζεται και πας εις αυτην βιαζεται


17   ܦ݁ܫܺܝܩ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܢܶܥܒ݁ܪܽܘܢ ܐܰܘ ܐܳܬ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܰܪ܂

17    פשיק הו דין דשמיא וארעא נעברון או אתותא חדא מן נמוסא תעבר܂

17    ευκοπωτερον δε εστιν τον ουρανον και την γην παρελθειν η του νομου μιαν κεραιαν πεσειν


18   ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܢܳܣܶܒ݂ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ ܫܒ݂ܺܝܩܬ݁ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ܂

18    כל מן דשרא אנתתה ונסב אחרתא גאר וכל מן דנסב שביקתא גאר܂

18    πας ο απολυων την γυναικα αυτου και γαμων ετεραν μοιχευει και πας ο απολελυμενην απο ανδρος γαμων μοιχευει


19   ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܒ݂ܶܫ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܽܘܨܳܐ ܘܰܐܪܓ݁ܘܳܢܳܐ ܘܟ݂ܽܠܝܽܘܡ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܺܝܢ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܰܐܝܳܐܝܺܬ݂܂

19    גברא דין חד עתירא אית הוא ולבש הוא בוצא וארגונא וכליום מתבסמין הוא גאיאית܂

19    ανθρωπος δε τις ην πλουσιος και ενεδιδυσκετο πορφυραν και βυσσον ευφραινομενος καθ ημεραν λαμπρως


20   ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܠܳܥܳܙܰܪ ܘܰܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܡܰܚܰܝ ܒ݁ܫܽܘܚܢܶܐ܂

20    ומסכנא חד אית הוא דשמה לעזר ורמא הוא לות תרעה דהו עתירא כד ממחי בשוחנא܂

20    πτωχος δε τις ην ονοματι λαζαρος ος εβεβλητο προς τον πυλωνα αυτου ηλκωμενος


21   ܘܡܶܬ݂ܝܰܐܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܡܠܶܐ ܟ݁ܰܪܣܶܗ ܡܶܢ ܦ݁ܰܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܠܒ݁ܶܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܠܰܚܟ݂ܺܝܢ ܫܽܘܚܢܰܘܗ݈ܝ܂

21    ומתיאב הוא דנמלא כרסה מן פרתותא דנפלין מן פתורה דהו עתירא אלא אף כלבא אתין הוו מלחכין שוחנוהי܂

21    και επιθυμων χορτασθηναι απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης του πλουσιου αλλα και οι κυνες ερχομενοι απελειχον τα ελκη αυτου


22   ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܡܺܝܬ݂ ܗܰܘ ܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܠܥܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܩܒ݂ܰܪ܂

22    הוא דין ומית הו מסכנא ואובלוהי מלאכא לעובה דאברהם אף הו דין עתירא מית ואתקבר܂

22    εγενετο δε αποθανειν τον πτωχον και απενεχθηναι αυτον υπο των αγγελων εις τον κολπον του αβρααμ απεθανεν δε και ο πλουσιος και εταφη


23   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܢܰܩ ܒ݁ܰܫܝܽܘܠ ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܠܠܳܥܳܙܰܪ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܶܗ܂

23    וכד משתנק בשיול ארים עינוהי מן רוחקא וחזא לאברהם וללעזר בעובה܂

23    και εν τω αδη επαρας τους οφθαλμους αυτου υπαρχων εν βασανοις ορα τον αβρααμ απο μακροθεν και λαζαρον εν τοις κολποις αυτου


24   ܘܰܩܪܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܒ݂ܝ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܠܳܥܳܙܰܪ ܕ݁ܢܶܨܒ݁ܽܘܥ ܪܺܝܫ ܨܶܒ݂ܥܶܗ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܘܰܢܪܰܛܶܒ݂ ܠܺܝ ܠܶܫܳܢܝ ܕ݁ܗܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܢܰܩ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ܂

24    וקרא בקלא רמא ואמר אבי אברהם אתרחם עלי ושדר ללעזר דנצבוע ריש צבעה במיא ונרטב לי לשני דהא משתנק אנא בשלהביתא הדא܂

24    και αυτος φωνησας ειπεν πατερ αβρααμ ελεησον με και πεμψον λαζαρον ινα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος και καταψυξη την γλωσσαν μου οτι οδυνωμαι εν τη φλογι ταυτη


25   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܒ݁ܶܪܝ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂݈ܪ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܚܰܝܰܝܟ݁ ܘܠܳܥܳܙܰܪ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܶܗ ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܡܶܫܬ݁ܰܢܰܩ܂

25    אמר לה אברהם ברי אתדכר דקבלת טבתך בחייך ולעזר בישתה והשא הא מתתניח הרכא ואנת משתנק܂

25    ειπεν δε αβρααμ τεκνον μνησθητι οτι απελαβες συ τα αγαθα σου εν τη ζωη σου και λαζαρος ομοιως τα κακα νυν δε οδε παρακαλειται συ δε οδυνασαι


26   ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܗܰܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܒ݁ܰܝܢܰܝܢ ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܡܶܟ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܥܒ݁ܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ܂

26    ועם הלין כלהין הותא רבתא סימא בינין ולכון דאילין דצבין מכא דנעברון לותכון לא נשכחון ואפלא דמן תמן נעברון לותן܂

26    και επι πασιν τουτοις μεταξυ ημων και υμων χασμα μεγα εστηρικται οπως οι θελοντες διαβηναι εντευθεν προς υμας μη δυνωνται μηδε οι εκειθεν προς ημας διαπερωσιν


27   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܕ݁ܪܺܝܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ܂

27    אמר לה מדין בעא אנא מנך אבי דתשדריוהי לבית אבי܂

27    ειπεν δε ερωτω ουν σε πατερ ινα πεμψης αυτον εις τον οικον του πατρος μου


28   ܚܰܡܫܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܚܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܢܺܐܙܰܠ ܢܣܰܗܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܰܫܢܺܝܩܳܐ܂

28    חמשא גיר אחין אית לי נאזל נסהד אנון דלא אף הנון נאתון לדוכתא הדא דתשניקא܂

28    εχω γαρ πεντε αδελφους οπως διαμαρτυρηται αυτοις ινα μη και αυτοι ελθωσιν εις τον τοπον τουτον της βασανου


29   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ܂

29    אמר לה אברהם אית להון מושא ונביא נשמעון אנון܂

29    λεγει αυτω αβρααμ εχουσιν μωσεα και τους προφητας ακουσατωσαν αυτων


30   ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐ ܐܳܒ݂ܝ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܬ݁ܳܝܒ݁ܺܝܢ܂

30    הו דין אמר לה לא אבי אברהם אלא אן אנש מן מיתא נאזל לותהון תיבין܂

30    ο δε ειπεν ουχι πατερ αβρααμ αλλ εαν τις απο νεκρων πορευθη προς αυτους μετανοησουσιν


31   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܶܢ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܢܩܽܘܡ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܠܶܗ܂ ܀܀

31    אמר לה אברהם אן למושא ולנביא לא שמעין אף לא אן אנש מן מיתא נקום מהימנין לה܂

31    ειπεν δε αυτω ει μωσεως και των προφητων ουκ ακουουσιν ουδε εαν τις εκ νεκρων αναστη πεισθησονται


܀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ܀
 

| Home | About Us | Bible Forum | Contact Us |
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Bible Exegesis  |  Bible Forum  |  Murdock  |  Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate