Qyama Khadta - Aramaic New Testament
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Exegesis  |  Bible Forum  |  James Murdock  |  J.W. Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate
ܞ The Peshitta Aramaic-English Interlinear New Testament ܞ
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
- Bible Forum - Alphabets
- Watch Aramaic Movie
- J.W. Etheridge
- James Murdock
- George M. Lamsa
- Matthew Black
The Gospel According To John - Chapter 13
܀ ܝܘܚܢܢ ܝܓ ܀


1   ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܶܨܚܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܡܛܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܚܶܒ݂ ܠܕ݂ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ܂

1   קדם דין עאדא דפצחא ידע הוא ישוע דמטת שעתא דנשנא מן הנא עלמא לות אבוהי ואחב לדילה דבהנא עלמא ועדמא לחרתא אחב אנון܂

1    προ δε της εορτης του πασχα ειδως ο ιησους οτι εληλυθεν αυτου η ωρα ινα μεταβη εκ του κοσμου τουτου προς τον πατερα αγαπησας τους ιδιους τους εν τω κοσμω εις τελος ηγαπησεν αυτους


2   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܬ݂ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ݈ܝ܂

2   וכד הות חשמיתא רמא הוא לה לסטנא בלבה דיהודא בר שמעון סכריוטא דנשלמיוהי܂

2    και δειπνου γενομενου του διαβολου ηδη βεβληκοτος εις την καρδιαν ιουδα σιμωνος ισκαριωτου ινα αυτον παραδω


3   ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܕ݂ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܙܶܠ܂

3   הו דין ישוע מטל דידע הוא דכל מדם יהב אבא באידוהי ודמן אלהא נפק ולות אלהא אזל܂

3    ειδως ο ιησους οτι παντα δεδωκεν αυτω ο πατηρ εις τας χειρας και οτι απο θεου εξηλθεν και προς τον θεον υπαγει


4   ܩܳܡ ܡܶܢ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܘܣܳܡ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܫܩܰܠ ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܡܚܳܐ ܒ݁ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ܂

4   קם מן חשמיתא וסם נחתוהי ושקל סדונא מחא בחצוהי܂

4    εγειρεται εκ του δειπνου και τιθησιν τα ιματια και λαβων λεντιον διεζωσεν εαυτον


5   ܘܰܐܪܡܺܝ ܡܰܝܳܐ ܒ݁ܰܡܫܳܓ݂ܬ݁ܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܠܰܡܫܳܓ݂ܽܘ ܪܶܓ݂ܠܶܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܡܫܰܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܰܡܚܶܐ ܒ݁ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ܂

5   וארמי מיא במשגתא ושרי למשגו רגלא דתלמידוהי ומשוא הוא בסדונא דמחא בחצוהי܂

5    ειτα βαλλει υδωρ εις τον νιπτηρα και ηρξατο νιπτειν τους ποδας των μαθητων και εκμασσειν τω λεντιω ω ην διεζωσμενος


6   ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܪܝ ܪܶܓ݂ܠܰܝ ܡܫܺܝܓ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ܂

6   כד דין אתא לות שמעון כאפא אמר לה שמעון אנת מרי רגלי משיג אנת לי܂

6    ερχεται ουν προς σιμωνα πετρον και λεγει αυτω εκεινος κυριε συ μου νιπτεις τους ποδας


7   ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܕ݁ܰܥ܂

7   ענא ישוע ואמר לה מדם דעבד אנא אנת לא ידע אנת השא בתרכן דין תדע܂

7    απεκριθη ιησους και ειπεν αυτω ο εγω ποιω συ ουκ οιδας αρτι γνωση δε μετα ταυτα


8   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܡܫܺܝܓ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܪܶܓ݂ܠܰܝ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܫܺܝܓ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܠܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܥܰܡܝ ܡܢܳܬ݂ܳܐ܂

8   אמר לה שמעון כאפא לעלם לא משיג אנת לי רגלי אמר לה ישוע אן לא משיג אנא לך לית לך עמי מנתא܂

8    λεγει αυτω πετρος ου μη νιψης τους ποδας μου εις τον αιωνα απεκριθη αυτω ο ιησους εαν μη νιψω σε ουκ εχεις μερος μετ εμου


9   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝ ܬ݁ܫܺܝܓ݂ ܠܺܝ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝ ܐܳܦ݂ ܪܺܫܝ܂

9   אמר לה שמעון כאפא מדין מרי לא בלחוד רגלי תשיג לי אלא אף אידי אף רשי܂

9    λεγει αυτω σιμων πετρος κυριε μη τους ποδας μου μονον αλλα και τας χειρας και την κεφαλην


10   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕ݁ܰܣܚܶܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܶܠܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܢܫܺܝܓ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ܂

10   אמר לה ישוע הו דסחא לא סניק אלא רגלוהי בלחוד נשיג כלה גיר דכא הו אף אנתון כלכון דכיא אנתון אלא לא כלכון܂

10    λεγει αυτω ο ιησους ο λελουμενος ου χρειαν εχει η τους ποδας νιψασθαι αλλ εστιν καθαρος ολος και υμεις καθαροι εστε αλλ ουχι παντες


11   ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܰܫܠܶܡ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ܂

11   ידע הוא גיר ישוע להו דמשלם לה מטל הנא אמר דלא הוא כלכון דכיא אנתון܂

11    ηδει γαρ τον παραδιδοντα αυτον δια τουτο ειπεν ουχι παντες καθαροι εστε


12   ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܫܩܰܠ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܣܬ݁ܡܶܟ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

12   כד דין אשיג רגליהון שקל נחתוהי ואסתמך ואמר להון ידעין אנתון מנא עבדת לכון܂

12    οτε ουν ενιψεν τους ποδας αυτων και ελαβεν τα ιματια αυτου αναπεσων παλιν ειπεν αυτοις γινωσκετε τι πεποιηκα υμιν


13   ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܪܰܒ݁ܰܢ ܘܡܳܪܰܢ ܘܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܓ݁ܶܝܪ܂

13   אנתון קרין אנתון לי רבן ומרן ושפיר אמרין אנתון איתי גיר܂

13    υμεις φωνειτε με ο διδασκαλος και ο κυριος και καλως λεγετε ειμι γαρ


14   ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ ܘܪܰܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܫܺܝܓ݂ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܡܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܫܺܝܓ݂ܽܘܢ ܪܶܓ݂ܠܶܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂܂

14   אן אנא הכיל מרכון ורבכון אשיגת לכון רגליכון כמא אנתון חיבין אנתון דתשיגון רגלא חד דחד܂

14    ει ουν εγω ενιψα υμων τους ποδας ο κυριος και ο διδασκαλος και υμεις οφειλετε αλληλων νιπτειν τους ποδας


15   ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ܂

15   הנא גיר טופסא יהבת לכון דאיכנא דאנא עבדת לכון אף אנתון תעבדון܂

15    υποδειγμα γαρ εδωκα υμιν ινα καθως εγω εποιησα υμιν και υμεις ποιητε


16   ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܶܗ܂

16   אמין אמין אמר אנא לכון דלית עבדא דרב מן מרה ולא שליחא דרב מן מן דשדרה܂

16    αμην αμην λεγω υμιν ουκ εστιν δουλος μειζων του κυριου αυτου ουδε αποστολος μειζων του πεμψαντος αυτον


17   ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܛܽܘܒ݂ܳܢܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ܂

17   אן הלין תדעון טובנא אנתון אן תעבדון אנין܂

17    ει ταυτα οιδατε μακαριοι εστε εαν ποιητε αυτα


18   ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܢܶܫܠܰܡ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܥܰܡܝ ܠܰܚܡܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܥܠܰܝ ܥܶܩܒ݂ܶܗ܂

18   לא הוא על כלכון אמר אנא ידע אנא גיר לאילין דגבית אלא דכתבא נשלם דהו דאכל עמי לחמא ארים עלי עקבה܂

18    ου περι παντων υμων λεγω εγω οιδα ους εξελεξαμην αλλ ινα η γραφη πληρωθη ο τρωγων μετ εμου τον αρτον επηρεν επ εμε την πτερναν αυτου


19   ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ܂

19   מן השא אמר אנא לכון מן קדם דנהוא דמא דהוא תהימנון דאנא אנא܂

19    απ αρτι λεγω υμιν προ του γενεσθαι ινα οταν γενηται πιστευσητε οτι εγω ειμι


20   ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܰܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܺܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܺܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ܂

20   אמין אמין אמר אנא לכון דמן דמקבל למן דמשדר אנא לי מקבל ומן דלי מקבל מקבל למן דשדרני܂

20    αμην αμην λεγω υμιν ο λαμβανων εαν τινα πεμψω εμε λαμβανει ο δε εμε λαμβανων λαμβανει τον πεμψαντα με


21   ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬ݂ܥܰܙܰܙ ܒ݁ܪܽܘܚܶܗ ܘܰܐܣܗܶܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܰܫܠܡܰܢܝ܂

21   הלין אמר ישוע ואתעזז ברוחה ואסהד ואמר אמין אמין אמר אנא לכון דחד מנכון נשלמני܂

21    ταυτα ειπων ο ιησους εταραχθη τω πνευματι και εμαρτυρησεν και ειπεν αμην αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει με


22   ܚܳܪܘ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܐܶܡܰܪ܂

22   חרו דין תלמידא חד בחד מטל דלא ידעין הוו דעל מנו אמר܂

22    εβλεπον ουν εις αλληλους οι μαθηται απορουμενοι περι τινος λεγει


23   ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ܂

23   אית הוא דין מן תלמידוהי חד דסמיך הוא בעובה הו דרחם הוא לה ישוע܂

23    ην δε ανακειμενος εις των μαθητων αυτου εν τω κολπω του ιησου ον ηγαπα ο ιησους


24   ܠܗܳܢܳܐ ܪܡܰܙ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܫܰܐܠܺܝܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ݈ܝ܂

24   להנא רמז שמעון כאפא דנשאליוהי דמנו הו דאמר עלוהי܂

24    νευει ουν τουτω σιμων πετρος πυθεσθαι τις αν ειη περι ου λεγει


25   ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܗܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ܂

25   ונפל הו תלמידא על חדיה דישוע ואמר לה מרי מנו הנא܂

25    επιπεσων δε εκεινος επι το στηθος του ιησου λεγει αυτω κυριε τις εστιν


26   ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܨܳܒ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܘܰܨܒ݂ܰܥ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܚܡܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ܂

26   ענא ישוע ואמר הו הו דצבע אנא לחמא יהב אנא לה וצבע ישוע לחמא ויהב ליהודא בר שמעון סכריוטא܂

26    αποκρινεται ο ιησους εκεινος εστιν ω εγω βαψας το ψωμιον επιδωσω και εμβαψας το ψωμιον διδωσιν ιουδα σιμωνος ισκαριωτη


27   ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܠܰܚܡܳܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܥܰܠܰܠ ܒ݁ܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ܂

27   ובתר לחמא הידין אתעלל בה סטנא ואמר לה ישוע מדם דעבד אנת עבד בעגל܂

27    και μετα το ψωμιον τοτε εισηλθεν εις εκεινον ο σατανας λεγει ουν αυτω ο ιησους ο ποιεις ποιησον ταχιον


28   ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܺܕ݂ܰܥ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܣܡܺܝܟ݂ܶܐ ܕ݁ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ܂

28   הדא דין לא אנש ידע מן הנון סמיכא דעל מנא אמר לה܂

28    τουτο δε ουδεις εγνω των ανακειμενων προς τι ειπεν αυτω


29   ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܣܒ݂ܰܪܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܓ݂ܠܽܘܣܩܡܳܐ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗܘܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܦ݂ܩܰܕ݂ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܢܶܙܒ݁ܶܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ܂

29   אנשין גיר סברו מטל דגלוסקמא צאדוהי הוא דיהודא דמפקד פקד לה דנזבן מדם דמתבעא לעדעדא או דנתל מדם למסכנא܂

29    τινες γαρ εδοκουν επει το γλωσσοκομον ειχεν ο ιουδας οτι λεγει αυτω ο ιησους αγορασον ων χρειαν εχομεν εις την εορτην η τοις πτωχοις ινα τι δω


30   ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪ ܠܺܠܝܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ܂

30   הו דין יהודא נסב לחמא בר שעתה ונפק לה לבר לליא הוא דין כד נפק܂

30    λαβων ουν το ψωμιον εκεινος ευθεως εξηλθεν ην δε νυξ


31   ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܗܳܫܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܒ݁ܶܗ܂

31   ואמר ישוע השא אשתבח ברה דאנשא ואלהא אשתבח בה܂

31    οτε ουν εξηλθεν λεγει ο ιησους νυν εδοξασθη ο υιος του ανθρωπου και ο θεος εδοξασθη εν αυτω


32   ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܒ݁ܶܗ ܘܳܐܦ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܶܗ ܒ݁ܶܗ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܶܗ܂

32   ואן אלהא אשתבח בה ואף אלהא משבח לה בה ומחדא משבח לה܂

32    ει ο θεος εδοξασθη εν αυτω και ο θεος δοξασει αυτον εν εαυτω και ευθυς δοξασει αυτον


33   ܒ݁ܢܰܝ ܩܰܠܺܝܠ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܐ ܘܬ݂ܶܒ݂ܥܽܘܢܳܢܝ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܫܳܐ܂

33   בני קליל אחרין עמכון אנא ותבעונני ואיכנא דאמרת ליהודיא דלאיכא דאנא אזל אנא אנתון לא משכחין אנתון למאתא ואף לכון אמר אנא השא܂

33    τεκνια ετι μικρον μεθ υμων ειμι ζητησετε με και καθως ειπον τοις ιουδαιοις οτι οπου υπαγω εγω υμεις ου δυνασθε ελθειν και υμιν λεγω αρτι


34   ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܰܚܒ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂܂

34   פוקדנא חדתא יהב אנא לכון דהויתון מחבין חד לחד איכנא דאנא אחבתכון אף אנתון תחבון חד לחד܂

34    εντολην καινην διδωμι υμιν ινα αγαπατε αλληλους καθως ηγαπησα υμας ινα και υμεις αγαπατε αλληλους


35   ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܕ݁ܰܥ ܟ݁ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܕ݂܂

35   בהדא נדע כל אנש דתלמידי אנתון אן חובא נהוא בכון חד לות חד܂

35    εν τουτω γνωσονται παντες οτι εμοι μαθηται εστε εαν αγαπην εχητε εν αλληλοις


36   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ܂

36   אמר לה שמעון כאפא מרן לאיכא אזל אנת ענא ישוע ואמר לה לאיכא דאזל אנא לא משכח אנת השא דתאתא בתרי לחרתא דין תאתא܂

36    λεγει αυτω σιμων πετρος κυριε που υπαγεις απεκριθη αυτω ο ιησους οπου υπαγω ου δυνασαι μοι νυν ακολουθησαι υστερον δε ακολουθησεις μοι


37   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܳܪܝ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܗܳܫܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ ܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ ܣܳܐܶܡ ܐ݈ܢܳܐ܂

37   אמר לה שמעון כאפא מרי למנא לא משכח אנא דאתא בתרך השא נפשי חלפיך סאם אנא܂

37    λεγει αυτω ο πετρος κυριε διατι ου δυναμαι σοι ακολουθησαι αρτι την ψυχην μου υπερ σου θησω


38   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܚܠܳܦ݂ܰܝ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ܂ ܀܀

38   אמר לה ישוע נפשך חלפי סאם אנת אמין אמין אמר אנא לך דלא נקרא תרנגלא עדמא דתכפור בי תלת זבנין܂

38    απεκριθη αυτω ο ιησους την ψυχην σου υπερ εμου θησεις αμην αμην λεγω σοι ου μη αλεκτωρ φωνησει εως ου απαρνηση με τρις


܀ 1 ܀ 2 ܀ 3 ܀ 4 ܀ 5 ܀ 6 ܀ 7 ܀ 8 ܀ 9 ܀ 10 ܀ 11 ܀ 12 ܀ 13 ܀ 14 ܀ 15 ܀ 16 ܀ 17 ܀ 18 ܀ 19 ܀ 20 ܀ 21 ܀
 

| Home | About Us | Bible Forum | Contact Us |
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Bible Exegesis  |  Bible Forum  |  Murdock  |  Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate