Qyama Khadta - Aramaic New Testament
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Exegesis  |  Bible Forum  |  James Murdock  |  J.W. Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate
ܞ The Peshitta Aramaic-English Interlinear New Testament ܞ
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
- Bible Forum - Alphabets
- Watch Aramaic Movie
- J.W. Etheridge
- James Murdock
- George M. Lamsa
- Matthew Black
Acts of the Apostles - Chapter 9
܀ ܦܪܟܣܣ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܛ ܀


1   ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܡܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܶܛܠܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ܂

1    שאול דין עדכיל מלא הוא לוחמא וחמתא דקטלא על תלמידוהי דמרן܂

1    ο δε σαυλος ετι εμπνεων απειλης και φονου εις τους μαθητας του κυριου προσελθων τω αρχιερει


2   ܘܰܫܐܶܠ ܠܶܗ ܐܶܓ݁ܪܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܠܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܘ ܢܶܫܶܐ ܢܶܐܣܽܘܪ ܢܰܝܬ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܂

2    ושאל לה אגרתא מן רב כהנא דנתל לה לדרמסוק לכנושתא דאן הו דנשכח דרדין בהדא אורחא גברא או נשא נאסור ניתא אנון לאורשלם܂

2    ητησατο παρ αυτου επιστολας εις δαμασκον προς τας συναγωγας οπως εαν τινας ευρη της οδου οντας ανδρας τε και γυναικας δεδεμενους αγαγη εις ιερουσαλημ


3   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܡܡܰܛܶܐ ܠܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܡܶܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܫܶܠܝܳܐ ܐܰܙܠܶܓ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܂

3    וכד אזל הוא ושרי ממטא לדרמסוק מן תחית שליא אזלג הוא עלוהי נוהרא מן שמיא܂

3    εν δε τω πορευεσθαι εγενετο αυτον εγγιζειν τη δαμασκω και εξαιφνης περιηστραψεν αυτον φως απο του ουρανου


4   ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܫܳܐܘܳܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܩܫܶܐ ܗ݈ܘ ܠܳܟ݂ ܠܰܡܒ݂ܰܥܳܛܽܘ ܠܥܽܘܩܣܶܐ܂

4    ונפל על ארעא ושמע קלא דאמר לה שאול שאול מנא רדף אנת לי קשא הו לך למבעטו לעוקסא܂

4    και πεσων επι την γην ηκουσεν φωνην λεγουσαν αυτω σαουλ σαουλ τι με διωκεις


5   ܥܢܳܐ ܗܽܘ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܪܝ ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁܂

5    ענא הו ואמר מן אנת מרי ומרן אמר אנא אנא ישוע נצריא הו דאנת רדף אנת܂

5    ειπεν δε τις ει κυριε ο δε κυριος ειπεν εγω ειμι ιησους ον συ διωκεις σκληρον σοι προς κεντρα λακτιζειν


6   ܐܶܠܳܐ ܩܽܘܡ ܥܽܘܠ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܢܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܳܟ݂ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂܂

6    אלא קום עול למדינתא ותמן נתמלל עמך על מא דולא לך למעבד܂

6    τρεμων τε και θαμβων ειπεν κυριε τι με θελεις ποιησαι και ο κυριος προς αυτον αναστηθι και εισελθε εις την πολιν και λαληθησεται σοι τι σε δει ποιειν


7   ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܕ݁ܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܳܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܂

7    וגברא דאזלין הוו עמה באורחא קימין הוו כד תמיהין מטל דקלא בלחוד שמעין הוו אנש דין לא מתחזא הוא להון܂

7    οι δε ανδρες οι συνοδευοντες αυτω ειστηκεισαν εννεοι ακουοντες μεν της φωνης μηδενα δε θεωρουντες


8   ܘܩܳܡ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܥܠܽܘܗ݈ܝ ܠܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ܂

8    וקם שאול מן ארעא ולא מתחזא הוא לה מדם כד עינוהי פתיחן הוי וכד אחידין באידוהי אעלוהי לדרמסוק܂

8    ηγερθη δε ο σαυλος απο της γης ανεωγμενων δε των οφθαλμων αυτου ουδενα εβλεπεν χειραγωγουντες δε αυτον εισηγαγον εις δαμασκον


9   ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܘܠܳܐ ܐܶܟ݂ܰܠ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܺܝ܂

9    ולא מתחזא הוא לה תלתא יומין ולא אכל ולא אשתי܂

9    και ην ημερας τρεις μη βλεπων και ουκ εφαγεν ουδε επιεν


10   ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ܂

10    אית הוא דין בה בדרמסוק תלמידא חד דשמה הוא חנניא ומריא אמר לה בחזוא חנניא ואמר הא אנא מרי܂

10    ην δε τις μαθητης εν δαμασκω ονοματι ανανιας και ειπεν προς αυτον ο κυριος εν οραματι ανανια ο δε ειπεν ιδου εγω κυριε


11   ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܫܽܘܩܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܬ݁ܪܺܝܨܳܐ ܘܰܒ݂ܥܺܝ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܛܰܪܣܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܨܰܠܶܐ܂

11    ומרן אמר לה קום זל לשוקא דמתקרא תריצא ובעי בביתא דיהודא לשאול דאיתוהי מן טרסוס מדינתא הא גיר כד הו מצלא܂

11    ο δε κυριος προς αυτον αναστας πορευθητι επι την ρυμην την καλουμενην ευθειαν και ζητησον εν οικια ιουδα σαυλον ονοματι ταρσεα ιδου γαρ προσευχεται


12   ܚܙܳܐ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܘܣܳܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܚܳܢ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ܂

12    חזא בחזוא לגברא דשמה חנניא דעל וסם עלוהי אידא איך דנתפתחן עינוהי܂

12    και ειδεν εν οραματι ανδρα ονοματι ανανιαν εισελθοντα και επιθεντα αυτω χειρα οπως αναβλεψη


13   ܘܶܐܡܰܪ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܥܰܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܐܰܣܒ݁ܶܠ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܰܝܟ݁ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܂

13    ואמר חנניא מרי שמעת מן סגיאא על גברא הנא דכמא בישתא אסבל לקדישיך באורשלם܂

13    απεκριθη δε ο ανανιας κυριε ακηκοα απο πολλων περι του ανδρος τουτου οσα κακα εποιησεν τοις αγιοις σου εν ιερουσαλημ


14   ܘܗܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܢܶܐܣܽܘܪ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܫܡܳܟ݂܂

14    והא אף הרכא אית לה שולטנא מן רבי כהנא דנאסור לכלהון אילין דקרין שמך܂

14    και ωδε εχει εξουσιαν παρα των αρχιερεων δησαι παντας τους επικαλουμενους το ονομα σου


15   ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܐܢܳܐ ܗܽܘ ܠܺܝ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܕ݁ܢܶܫܩܽܘܠ ܫܶܡܝ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܰܒ݂ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ܂

15    ואמר לה מריא קום זל מטל דמאנא הו לי גביא דנשקול שמי בעממא ובמלכא ובית בני איסריל܂

15    ειπεν δε προς αυτον ο κυριος πορευου οτι σκευος εκλογης μοι εστιν ουτος του βαστασαι το ονομα μου ενωπιον εθνων και βασιλεων υιων τε ισραηλ


16   ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܚܰܘܶܝܘܗ݈ܝ ܟ݁ܡܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܚܰܫ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ܂

16    אנא גיר אחויוהי כמא עתיד למחש מטל שמי܂

16    εγω γαρ υποδειξω αυτω οσα δει αυτον υπερ του ονοματος μου παθειν


17   ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܣܳܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܐܳܚܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܚܳܢ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ ܘܬ݂ܶܬ݂ܡܠܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ܂

17    הידין חנניא אזל לביתא לותה וסם עלוהי אידא ואמר לה שאול אחי מרן ישוע שדרני הו דאתחזי לך באורחא כד אתא אנת איך דנתפתחן עיניך ותתמלא רוחא דקודשא܂

17    απηλθεν δε ανανιας και εισηλθεν εις την οικιαν και επιθεις επ αυτον τας χειρας ειπεν σαουλ αδελφε ο κυριος απεσταλκεν με ιησους ο οφθεις σοι εν τη οδω η ηρχου οπως αναβλεψης και πλησθης πνευματος αγιου


18   ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܢܦ݂ܰܠ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܐ ܠܰܩܠܳܦ݂ܶܐ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܘܩܳܡ ܥܡܰܕ݂܂

18    ובר שעתה נפל מן עינוהי מדם דדמא לקלפא ואתפתח עינוהי וקם עמד܂

18    και ευθεως απεπεσον απο των οφθαλμων αυτου ωσει λεπιδες ανεβλεψεν τε παραχρημα και αναστας εβαπτισθη


19   ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܝܰܠ ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ܂

19    וקבל סיברתא ואתחיל והוא יומתא לות תלמידא הנון דאית הוו בדרמסוק܂

19    και λαβων τροφην ενισχυσεν εγενετο δε ο σαυλος μετα των εν δαμασκω μαθητων ημερας τινας


20   ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

20    ובר שעתה מכרז הוא בכנושתא דיהודיא על ישוע דהויו ברה דאלהא܂

20    και ευθεως εν ταις συναγωγαις εκηρυσσεν τον χριστον οτι ουτος εστιν ο υιος του θεου


21   ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܰܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܳܦ݂ ܠܗܳܪܟ݁ܳܐ ܥܠܶܝܗ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܐܣܽܘܪ ܢܰܘܒ݁ܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ܂

21    ותמיהין הוו כלהון אילין דשמעין הוו לה ואמרין הוו לא הוא הנא הו דרדף הוא לכלהון אילין דקרין הוו לשמא הנא באורשלם אף להרכא עליה על הדא משדר הוא איך דנאסור נובל אנון לרבי כהנא܂

21    εξισταντο δε παντες οι ακουοντες και ελεγον ουχ ουτος εστιν ο πορθησας εν ιερουσαλημ τους επικαλουμενους το ονομα τουτο και ωδε εις τουτο εληλυθει ινα δεδεμενους αυτους αγαγη επι τους αρχιερεις


22   ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܙܺܝܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܚܰܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܂

22    שאול דין יתיר מתחיל הוא ומזיע הוא להון ליהודיא הנון דעמרין הוו בדרמסוק כד מחוא הוא דהנו משיחא܂

22    σαυλος δε μαλλον ενεδυναμουτο και συνεχυνεν τους ιουδαιους τους κατοικουντας εν δαμασκω συμβιβαζων οτι ουτος εστιν ο χριστος


23   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܓ݂ܺܝܘ ܠܶܗ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ܂

23    וכד סגיו לה תמן יומתא עבדו עלוהי נכלא יהודיא דנקטלוניהי܂

23    ως δε επληρουντο ημεραι ικαναι συνεβουλευσαντο οι ιουδαιοι ανελειν αυτον


24   ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܩ ܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܠܫܳܐܘܳܠ ܐܳܦ݁ܰܪܣܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܶܗ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܪܥܶܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ܂

24    אתבדק לה דין לשאול אפרסנא דבעין הוו למעבד לה ונטרין הוו תרעא דמדינתא איממא ולליא דנקטלוניהי܂

24    εγνωσθη δε τω σαυλω η επιβουλη αυτων παρετηρουν τε τας πυλας ημερας τε και νυκτος οπως αυτον ανελωσιν


25   ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܣܳܡܽܘܗ݈ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܒ݁ܶܐܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݁ܽܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ܂

25    הידין סמוהי תלמידא באספרידא ושבוהי מן שורא בלליא܂

25    λαβοντες δε αυτον οι μαθηται νυκτος καθηκαν δια του τειχους χαλασαντες εν σπυριδι


26   ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܬ݂ܢܰܩܳܦ݂ܽܘ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܗܽܘ܂

26    ואזל לה לאורשלם וצבא הוא למתנקפו לתלמידא וכלהון דחלין הוו מנה ולא מהימנין הוו דתלמידא הו܂

26    παραγενομενος δε ο σαυλος εις ιερουσαλημ επειρατο κολλασθαι τοις μαθηταις και παντες εφοβουντο αυτον μη πιστευοντες οτι εστιν μαθητης


27   ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܕ݁ܶܗ ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܫܠܺܝܚܶܐ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܚܙܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܕ݂ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܒ݁ܕ݂ܰܪܡܣܽܘܩ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܰܠܶܠ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ܂

27    ברנבא דין אחדה ואיתיה לות שליחא ואשתעי להון איכנא באורחא חזא למריא ודאיכנא מלל עמה ואיכנא בדרמסוק עין בגלא מלל בשמה דישוע܂

27    βαρναβας δε επιλαβομενος αυτον ηγαγεν προς τους αποστολους και διηγησατο αυτοις πως εν τη οδω ειδεν τον κυριον και οτι ελαλησεν αυτω και πως εν δαμασκω επαρρησιασατο εν τω ονοματι του ιησου


28   ܘܥܳܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܢܳܦ݂ܶܩ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܂

28    ועאל הוא עמהון ונפק באורשלם܂

28    και ην μετ αυτων εισπορευομενος και εκπορευομενος εν ιερουσαλημ και παρρησιαζομενος εν τω ονοματι του κυριου ιησου


29   ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܘܕ݂ܳܪܶܫ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܝܰܘܢܳܐܝܺܬ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܡܶܩܛܠܶܗ܂

29    וממלל הוא בשמה דישוע עין בגלא ודרש הוא עם יהודיא אילין דידעין הוו יונאית הנון דין צבין הוו למקטלה܂

29    ελαλει τε και συνεζητει προς τους ελληνιστας οι δε επεχειρουν αυτον ανελειν


30   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܐܰܚܶܐ ܐܰܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܫܰܕ݁ܪܽܘܗ݈ܝ ܠܛܰܪܣܳܘܣ܂

30    וכד ידעו אחא איתיוהי בלליא לקסריא ומן תמן שדרוהי לטרסוס܂

30    επιγνοντες δε οι αδελφοι κατηγαγον αυτον εις καισαρειαν και εξαπεστειλαν αυτον εις ταρσον


31   ܒ݁ܪܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܘܒ݂ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܒ݂ܫܳܡܪܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܫܠܳܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܢܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܘܪܳܕ݂ܝܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܣܳܓ݂ܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂܂

31    ברם דין עדתא דבכלה יהוד ובגלילא ובשמרין אית הוא בה שלמא כד מתבניא הות ורדיא בדחלת אלהא ובבויאא דרוחא דקודשא סגיא הות܂

31    αι μεν ουν εκκλησιαι καθ ολης της ιουδαιας και γαλιλαιας και σαμαρειας ειχον ειρηνην οικοδομουμεναι και πορευομεναι τω φοβω του κυριου και τη παρακλησει του αγιου πνευματος επληθυνοντο


32   ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܐܳܦ݂ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܠܽܘܕ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ܂

32    והוא דכד מתכרך הוא שמעון במדינתא נחת אף לות קדישא דעמרין בלוד מדינתא܂

32    εγενετο δε πετρον διερχομενον δια παντων κατελθειν και προς τους αγιους τους κατοικουντας λυδδαν


33   ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܐܰܢܺܝܰܣ ܕ݁ܰܪܡܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܥܰܪܣܳܐ ܘܰܡܫܰܪܰܝ ܫܢܺܝܢ ܬ݁ܡܳܢܶܐ܂

33    ואשכח גברא חד דשמה אניס דרמא הוא בערסא ומשרי שנין תמנא܂

33    ευρεν δε εκει ανθρωπον τινα αινεαν ονοματι εξ ετων οκτω κατακειμενον επι κραββατω ος ην παραλελυμενος


34   ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܢܺܝܰܐ ܡܰܐܣܶܐ ܠܳܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܽܘܡ ܘܫܰܘܳܐ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܩܳܡ܂

34    ואמר לה שמעון אניא מאסא לך ישוע משיחא קום ושוא ערסך ובר שעתה קם܂

34    και ειπεν αυτω ο πετρος αινεα ιαται σε ιησους ο χριστος αναστηθι και στρωσον σεαυτω και ευθεως ανεστη


35   ܘܰܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܠܽܘܕ݂ ܘܰܒ݂ܣܰܪܳܘܢܰܐ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ܂

35    וחזאוהי כלהון דעמרין בלוד ובסרונא ואתפניו לות אלהא܂

35    και ειδον αυτον παντες οι κατοικουντες λυδδαν και τον σαρωνα οιτινες επεστρεψαν επι τον κυριον


36   ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݁ܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܝܳܘܦ݁ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܗܘܳܐ ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܙܶܕ݂ܩܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂܂

36    אית הוא דין תלמידתא חדא ביופא מדינתא דשמה הוא טביתא הדא עתירא הות בעבדא טבא ובזדקתא דעבדא הות܂

36    εν ιοππη δε τις ην μαθητρια ονοματι ταβιθα η διερμηνευομενη λεγεται δορκας αυτη ην πληρης αγαθων εργων και ελεημοσυνων ων εποιει


37   ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܗܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܘܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܘܰܐܣܚܝܽܘܗ ܘܣܳܡܽܘܗ ܒ݁ܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ܂

37    אתכרהת דין בהון בהנון יומתא ומיתת ואסחיוה וסמוה בעליתא܂

37    εγενετο δε εν ταις ημεραις εκειναις ασθενησασαν αυτην αποθανειν λουσαντες δε αυτην εθηκαν εν υπερωω


38   ܘܰܫܡܰܥܘ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܠܽܘܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܝܳܘܦ݁ܺܐ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܗ݈ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܕ݁ܢܶܒ݂ܥܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܡܰܐܢ ܠܶܗ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܨܶܐܕ݂ܰܝܗܽܘܢ܂

38    ושמעו הוו תלמידא דשמעון בלוד הו מדינתא הי דאיתיה על גנב יופא ושדרו הוו לותה גברא תרין דנבעון מנה דלא תמאן לה דנאתא צאדיהון܂

38    εγγυς δε ουσης λυδδης τη ιοππη οι μαθηται ακουσαντες οτι πετρος εστιν εν αυτη απεστειλαν δυο ανδρας προς αυτον παρακαλουντες μη οκνησαι διελθειν εως αυτων


39   ܘܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܰܣܩܽܘܗ݈ܝ ܠܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܟ݂ܢܰܫ ܩܳܡ ܠܗܶܝܢ ܚܕ݂ܳܪܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪܡܠܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܝܳܢ ܘܰܡܚܰܘܝܳܢ ܠܶܗ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܝܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܪܛܽܘܛܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܗܶܝܢ ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝܳܐ܂

39    וקם שמעון אזל עמהון וכד אתא אסקוהי לעליתא וכנש קם להין חדרוהי כלהין ארמלתא כד בכין ומחוין לה כותיניתא ומרטוטא הלין דיהבא הות להין טביתא כד חיא܂

39    αναστας δε πετρος συνηλθεν αυτοις ον παραγενομενον ανηγαγον εις το υπερωον και παρεστησαν αυτω πασαι αι χηραι κλαιουσαι και επιδεικνυμεναι χιτωνας και ιματια οσα εποιει μετ αυτων ουσα η δορκας


40   ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܘܰܩܥܶܕ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܨܰܠܺܝ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܫܠܰܕ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܛܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܩܽܘܡܝ ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܥܰܝܢܶܝܗ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܝܶܬ݂ܒ݁ܰܬ݂܂

40    שמעון דין אפק לכלהון אנשא לבר וקעד על בורכוהי וצלי ואתפני לות שלדא ואמר טביתא קומי הי דין פתחת עיניה וכד חזתה לשמעון יתבת܂

40    εκβαλων δε εξω παντας ο πετρος θεις τα γονατα προσηυξατο και επιστρεψας προς το σωμα ειπεν ταβιθα αναστηθι η δε ηνοιξεν τους οφθαλμους αυτης και ιδουσα τον πετρον ανεκαθισεν


41   ܘܰܐܘܫܶܛ ܠܳܗ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܰܐܩܺܝܡܳܗ ܘܰܩܪܳܐ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܠܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ ܘܝܰܗܒ݁ܳܗ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝܳܐ܂

41    ואושט לה אידה ואקימה וקרא לקדישא ולארמלתא ויהבה להון כד חיא܂

41    δους δε αυτη χειρα ανεστησεν αυτην φωνησας δε τους αγιους και τας χηρας παρεστησεν αυτην ζωσαν


42   ܘܶܐܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ܂

42    ואתידעת הדא בכלה מדינתא וסגיאא הימנו במרן܂

42    γνωστον δε εγενετο καθ ολης της ιοππης και πολλοι επιστευσαν επι τον κυριον


43   ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܝܳܘܦ݁ܺܐ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܽܘܪܣܳܝܳܐ܂ ܀܀

43    הוא דין בה ביופא יומתא לא זעורין כד שרא הוא בית שמעון בורסיא܂

43    εγενετο δε ημερας ικανας μειναι αυτον εν ιοππη παρα τινι σιμωνι βυρσει


܀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ܀
 

| Home | About Us | Bible Forum | Contact Us |
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Bible Exegesis  |  Bible Forum  |  Murdock  |  Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate