Qyama Khadta - Aramaic New Testament
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Exegesis  |  Bible Forum  |  James Murdock  |  J.W. Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate
ܞ The Peshitta Aramaic-English Interlinear New Testament ܞ
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
- Bible Forum - Alphabets
- Watch Aramaic Movie
- J.W. Etheridge
- James Murdock
- George M. Lamsa
- Matthew Black
The Gospel According To John - Chapter 9
܀ ܝܘܚܢܢ ܛ ܀


1   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܰܪ ܚܙܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܪܶܣ ܐܶܡܶܗ܂

1   וכד עבר חזא גברא סמיא דמן כרס אמה܂

1    και παραγων ειδεν ανθρωπον τυφλον εκ γενετης


2   ܘܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܪܰܒ݁ܰܢ ܡܰܢܽܘ ܚܛܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܣܡܶܐ ܢܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂܂

2   ושאלוהי תלמידוהי ואמרין רבן מנו חטא הנא או אבהוהי דכד סמא נתילד܂

2    και ηρωτησαν αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες ραββι τις ημαρτεν ουτος η οι γονεις αυτου ινα τυφλος γεννηθη


3   ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܗܽܘ ܚܛܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ݈ܝ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

3   אמר להון ישוע לא הו חטא ולא אבהוהי אלא דנתחזון בה עבדוהי דאלהא܂

3    απεκριθη ο ιησους ουτε ουτος ημαρτεν ουτε οι γονεις αυτου αλλ ινα φανερωθη τα εργα του θεου εν αυτω


4   ܠܺܝ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܥܰܕ݂ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܗܽܘ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܶܦ݂ܠܰܚ܂

4   לי ולא למעבד עבדא דמן דשדרני עד איממא הו אתא לליא דאנש לא משכח למפלח܂

4    εμε δει εργαζεσθαι τα εργα του πεμψαντος με εως ημερα εστιν ερχεται νυξ οτε ουδεις δυναται εργαζεσθαι


5   ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ܂

5   כמא דבעלמא אנא נוהרה אנא דעלמא܂

5    οταν εν τω κοσμω ω φως ειμι του κοσμου


6   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܩ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܠ ܛܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܩܶܗ ܘܛܳܫ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ܂

6   וכד אמר הלין רק על ארעא וגבל טינא מן רוקה וטש על עינוהי דהו סמיא܂

6    ταυτα ειπων επτυσεν χαμαι και εποιησεν πηλον εκ του πτυσματος και επεχρισεν τον πηλον επι τους οφθαλμους του τυφλου


7   ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܙܶܠ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܺܝܠܽܘܚܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܙܶܐ܂

7   ואמר לה זל אשיג במעמודיתא דשילוחא ואזל אשיג ואתא כד חזא܂

7    και ειπεν αυτω υπαγε νιψαι εις την κολυμβηθραν του σιλωαμ ο ερμηνευεται απεσταλμενος απηλθεν ουν και ενιψατο και ηλθεν βλεπων


8   ܫܒ݂ܳܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕ݁ܚܳܕ݂ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܚܳܕ݂ܰܪ܂

8   שבבוהי דין ואילין דחזא הוא להון מן קדים דחדר הוא אמרין הוו לא הוא הנו הו דיתב הוא וחדר܂

8    οι ουν γειτονες και οι θεωρουντες αυτον το προτερον οτι τυφλος ην ελεγον ουχ ουτος εστιν ο καθημενος και προσαιτων


9   ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ܂

9   אית דאמרין הוו דהויו ואית דאמרין הוו לא אלא מדמא דמא לה הו דין אמר הוא דאנא אנא܂

9    αλλοι ελεγον οτι ουτος εστιν αλλοι δε οτι ομοιος αυτω εστιν εκεινος ελεγεν οτι εγω ειμι


10   ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ ܥܰܝܢܰܝܟ݁܂

10   אמרין לה איכנא אתפתח עיניך܂

10    ελεγον ουν αυτω πως ανεωχθησαν σου οι οφθαλμοι


11   ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܛܺܝܢܳܐ ܘܛܳܫ ܠܺܝ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܙܶܠ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܕ݁ܫܺܝܠܽܘܚܳܐ ܘܶܐܙܶܠ݈ܬ݂ ܐܰܫܺܝܓ݂ܶܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܺܝ܂

11   ענא ואמר להון גברא דשמה ישוע עבד טינא וטש לי על עיני ואמר לי זל אשיג במיא דשילוחא ואזלת אשיגת ואתחזי לי܂

11    απεκριθη εκεινος και ειπεν ανθρωπος λεγομενος ιησους πηλον εποιησεν και επεχρισεν μου τους οφθαλμους και ειπεν μοι υπαγε εις την κολυμβηθραν του σιλωαμ και νιψαι απελθων δε και νιψαμενος ανεβλεψα


12   ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ܂

12   אמרין לה איכו אמר להון לא ידע אנא܂

12    ειπον ουν αυτω που εστιν εκεινος λεγει ουκ οιδα


13   ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܣܰܡܝܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ܂

13   ואיתיוהי להו דמן קדים סמיא הוא לות פרישא܂

13    αγουσιν αυτον προς τους φαρισαιους τον ποτε τυφλον


14   ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܛܺܝܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܦ݂ܰܬ݁ܰܚ ܠܶܗ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ܂

14   איתיה הות דין שבתא כד עבד טינא ישוע ופתח לה עינוהי܂

14    ην δε σαββατον οτε τον πηλον εποιησεν ο ιησους και ανεωξεν αυτου τους οφθαλμους


15   ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܳܟ݂ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܛܺܝܢܳܐ ܣܳܡ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܝ ܘܰܐܫܺܝܓ݂ܶܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܺܝ܂

15   ותוב שאלוהי פרישא איכנא אתחזי לך הו דין אמר להון טינא סם על עיני ואשיגת ואתחזי לי܂

15    παλιν ουν ηρωτων αυτον και οι φαρισαιοι πως ανεβλεψεν ο δε ειπεν αυτοις πηλον επεθηκεν επι τους οφθαλμους μου και ενιψαμην και βλεπω


16   ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܘܦ݂ܳܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ܂

16   ואמרין הוו אנשא מן פרישא הנא גברא לא הוא מן אלהא הו דשבתא לא נטר אחרנא דין אמרין הוו איכנא משכח גברא חטיא הלין אתותא למעבד ופלגותא אית הות בינתהון܂

16    ελεγον ουν εκ των φαρισαιων τινες ουτος ο ανθρωπος ουκ εστιν παρα του θεου οτι το σαββατον ου τηρει αλλοι ελεγον πως δυναται ανθρωπος αμαρτωλος τοιαυτα σημεια ποιειν και σχισμα ην εν αυτοις


17   ܐܳܡܪܺܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܦ݂ܰܬ݁ܰܚ ܠܳܟ݂ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܗܽܘ܂

17   אמרין תוב להו סמיא אנת מנא אמר אנת עלוהי דפתח לך עיניך אמר להון אנא אמר אנא דנביא הו܂

17    λεγουσιν τω τυφλω παλιν συ τι λεγεις περι αυτου οτι ηνοιξεν σου τους οφθαλμους ο δε ειπεν οτι προφητης εστιν


18   ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܣܰܡܝܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܰܩܪܰܘ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܳܐ܂

18   לא דין הימנו הוו עלוהי יהודיא דסמיא הוא וחזא עדמא דקרו לאבהוהי דהו דחזא܂

18    ουκ επιστευσαν ουν οι ιουδαιοι περι αυτου οτι τυφλος ην και ανεβλεψεν εως οτου εφωνησαν τους γονεις αυτου του αναβλεψαντος


19   ܘܫܰܐܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܢ ܗܳܢܰܘ ܒ݁ܶܪܟ݂ܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܣܡܶܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܚܳܙܶܐ܂

19   ושאלו אנון אן הנו ברכון הו דאנתון אמרין אנתון דכד סמא אתילד איכנא השא חזא܂

19    και ηρωτησαν αυτους λεγοντες ουτος εστιν ο υιος υμων ον υμεις λεγετε οτι τυφλος εγεννηθη πως ουν αρτι βλεπει


20   ܥܢܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪܘ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܒ݁ܪܰܢ ܘܰܕ݂ܟ݂ܰܕ݂ ܣܡܶܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂܂

20   ענו דין אבהוהי ואמרו ידעינן דהנו ברן ודכד סמא אתילד܂

20    απεκριθησαν αυτοις οι γονεις αυτου και ειπον οιδαμεν οτι ουτος εστιν ο υιος ημων και οτι τυφλος εγεννηθη


21   ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ ܠܶܗ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܥܰܠ ܠܶܗ ܠܰܫܢܰܘܗ݈ܝ ܠܶܗ ܫܰܐܶܠܘ ܗܽܘ ܚܠܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܡܰܠܶܠ܂

21   איכנא דין השא חזא או מנו פתח לה עינוהי לא ידעינן אף הו על לה לשנוהי לה שאלו הו חלף נפשה נמלל܂

21    πως δε νυν βλεπει ουκ οιδαμεν η τις ηνοιξεν αυτου τους οφθαλμους ημεις ουκ οιδαμεν αυτος ηλικιαν εχει αυτον ερωτησατε αυτος περι αυτου λαλησει


22   ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܦ݁ܣܰܩܘ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ܂

22   הלין אמרו אבהוהי מטל דדחלין הוו מן יהודיא פסקו הוו גיר יהודיא דאן אנש נודא בה דמשיחא הו נפקוניהי מן כנושתא܂

22    ταυτα ειπον οι γονεις αυτου οτι εφοβουντο τους ιουδαιους ηδη γαρ συνετεθειντο οι ιουδαιοι ινα εαν τις αυτον ομολογηση χριστον αποσυναγωγος γενηται


23   ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܥܰܠ ܠܶܗ ܠܰܫܢܰܘܗ݈ܝ ܠܶܗ ܫܰܐܶܠܘ܂

23   מטל הנא אמרו אבהוהי דעל לה לשנוהי לה שאלו܂

23    δια τουτο οι γονεις αυτου ειπον οτι ηλικιαν εχει αυτον ερωτησατε


24   ܘܰܩܪܰܐܘܽܗ݈ܝ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܠܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܗܽܘ܂

24   וקראוהי לגברא דתרתין זבנין להו דאיתוהי הוא סמיא ואמרין לה שבח לאלהא חנן גיר ידעינן דהנא גברא חטיא הו܂

24    εφωνησαν ουν εκ δευτερου τον ανθρωπον ος ην τυφλος και ειπον αυτω δος δοξαν τω θεω ημεις οιδαμεν οτι ο ανθρωπος ουτος αμαρτωλος εστιν


25   ܥܢܳܐ ܗܽܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢ ܚܰܛܳܝܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܣܰܡܝܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ܂

25   ענא הו ואמר להון אן חטיא הו לא ידע אנא חדא דין ידע אנא דסמיא הוית והשא הא חזא אנא܂

25    απεκριθη ουν εκεινος και ειπεν ει αμαρτωλος εστιν ουκ οιδα εν οιδα οτι τυφλος ων αρτι βλεπω


26   ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ ܠܳܟ݂ ܥܰܝܢܰܝܟ݁܂

26   אמרין לה תוב מנא עבד לך איכנא פתח לך עיניך܂

26    ειπον δε αυτω παλιν τι εποιησεν σοι πως ηνοιξεν σου τους οφθαλμους


27   ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܶܗ܂

27   אמר להון אמרת לכון ולא שמעתון מנא תוב צבין אנתון למשמע למא אף אנתון תלמידא צבין אנתון למהוא לה܂

27    απεκριθη αυτοις ειπον υμιν ηδη και ουκ ηκουσατε τι παλιν θελετε ακουειν μη και υμεις θελετε αυτου μαθηται γενεσθαι


28   ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܨܰܚܝܽܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܚܢܰܢ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ܂

28   הנון דין צחיוהי ואמרין לה אנת הו תלמידה דהו חנן גיר תלמידא חנן דמושא܂

28    ελοιδορησαν ουν αυτον και ειπον συ ει μαθητης εκεινου ημεις δε του μωσεως εσμεν μαθηται


29   ܘܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܶܠ ܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܗܽܘ܂

29   וידעינן דעם מושא אלהא מלל להנא דין לא ידעינן מן אימכא הו܂

29    ημεις οιδαμεν οτι μωση λελαληκεν ο θεος τουτον δε ουκ οιδαμεν ποθεν εστιν


30   ܥܢܳܐ ܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܳܪܽܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܗܽܘ ܘܥܰܝܢܰܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ܂

30   ענא הו גברא ואמר להון בהדא הו הכיל למתדמרו דאנתון לא ידעין אנתון מן אימכא הו ועיני דילי פתח܂

30    απεκριθη ο ανθρωπος και ειπεν αυτοις εν γαρ τουτω θαυμαστον εστιν οτι υμεις ουκ οιδατε ποθεν εστιν και ανεωξεν μου τους οφθαλμους


31   ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܚܰܛܳܝܶܐ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܠ ܡܶܢܶܗ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܠܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܫܳܡܰܥ܂

31   ידעין חנן דין דאלהא בקלא דחטיא לא שמע אלא למן דדחל מנה ועבד צבינה להו הו שמע܂

31    οιδαμεν δε οτι αμαρτωλων ο θεος ουκ ακουει αλλ εαν τις θεοσεβης η και το θελημα αυτου ποιη τουτου ακουει


32   ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܕ݁ܦ݂ܰܬ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܫ ܥܰܝܢܶܐ ܕ݁ܣܰܡܝܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂܂

32   מן עלם לא אשתמעת דפתח אנש עינא דסמיא דאתילד܂

32    εκ του αιωνος ουκ ηκουσθη οτι ηνοιξεν τις οφθαλμους τυφλου γεγεννημενου


33   ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂܂

33   אלו לא מן אלהא הוא הנא לא משכח הוא הדא למעבד܂

33    ει μη ην ουτος παρα θεου ουκ ηδυνατο ποιειν ουδεν


34   ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܟ݁ܽܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݁ܬ݁ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܢ ܘܰܐܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܰܪ܂

34   ענו ואמרין לה אנת כלך בחטהא אתילדת ואנת מלף אנת לן ואפקוהי לבר܂

34    απεκριθησαν και ειπον αυτω εν αμαρτιαις συ εγεννηθης ολος και συ διδασκεις ημας και εξεβαλον αυτον εξω


35   ܘܰܫܡܰܥ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܐܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܘܶܐܫܟ݁ܚܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

35   ושמע ישוע דאפקוהי לבר ואשכחה ואמר לה אנת מהימן אנת בברה דאלהא܂

35    ηκουσεν ο ιησους οτι εξεβαλον αυτον εξω και ευρων αυτον ειπεν αυτω συ πιστευεις εις τον υιον του θεου


36   ܥܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܝ ܕ݁ܶܐܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܶܗ܂

36   ענא הו דאתאסי ואמר מנו מרי דאהימן בה܂

36    απεκριθη εκεινος και ειπεν τις εστιν κυριε ινα πιστευσω εις αυτον


37   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܚܙܰܝܬ݁ܳܝܗ݈ܝ ܘܗܰܘ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܗܽܘܝܽܘ܂

37   אמר לה ישוע חזיתיהי והו דממלל עמך הויו܂

37    ειπεν δε αυτω ο ιησους και εωρακας αυτον και ο λαλων μετα σου εκεινος εστιν


38   ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ݈ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ܂

38   הו דין אמר מהימן אנא מרי ונפל סגד לה܂

38    ο δε εφη πιστευω κυριε και προσεκυνησεν αυτω


39   ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܕ݂ܺܝܢܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܢܶܣܡܽܘܢ܂

39   ואמר ישוע לדינה דעלמא הנא אתית דאילין דלא חזין נחזון ואילין דחזין נסמון܂

39    και ειπεν ο ιησους εις κριμα εγω εις τον κοσμον τουτον ηλθον ινα οι μη βλεποντες βλεπωσιν και οι βλεποντες τυφλοι γενωνται


40   ܘܰܫܡܰܥܘ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܣܡܰܝܳܐ ܚܢܰܢ܂

40   ושמעו מן פרישא אילין דעמה הוו הלין ואמרו לה למא אף חנן סמיא חנן܂

40    και ηκουσαν εκ των φαρισαιων ταυτα οι οντες μετ αυτου και ειπον αυτω μη και ημεις τυφλοι εσμεν


41   ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܠܽܘ ܣܡܰܝܳܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܩܰܝܳܡܳܐ ܗ݈ܝ܂ ܀܀

41   אמר להון ישוע אלו סמיא הויתון לית הות לכון חטיתא השא דין אמרין אנתון דחזינן מטל הנא חטיתכון קימא הי܂

41    ειπεν αυτοις ο ιησους ει τυφλοι ητε ουκ αν ειχετε αμαρτιαν νυν δε λεγετε οτι βλεπομεν η ουν αμαρτια υμων μενει


܀ 1 ܀ 2 ܀ 3 ܀ 4 ܀ 5 ܀ 6 ܀ 7 ܀ 8 ܀ 9 ܀ 10 ܀ 11 ܀ 12 ܀ 13 ܀ 14 ܀ 15 ܀ 16 ܀ 17 ܀ 18 ܀ 19 ܀ 20 ܀ 21 ܀
 

| Home | About Us | Bible Forum | Contact Us |
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Bible Exegesis  |  Bible Forum  |  Murdock  |  Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate