Qyama Khadta - Aramaic New Testament
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Exegesis  |  Bible Forum  |  James Murdock  |  J.W. Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate
ܞ The Peshitta Aramaic-English Interlinear New Testament ܞ
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
- Bible Forum - Alphabets
- Watch Aramaic Movie
- J.W. Etheridge
- James Murdock
- George M. Lamsa
- Matthew Black
Epistle of Jacob - Chapter 2
܀ ܐܓܪܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܒ ܀


1   ܐܰܚܰܝ ܠܳܐ ܒ݁ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܂

1    אחי לא במסב באפא תהוון אחידין להימנותא דתשבוחתה דמרן ישוע משיחא܂

1    αδελφοι μου μη εν προσωποληψιαις εχετε την πιστιν του κυριου ημων ιησου χριστου της δοξης


2   ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܥܶܙܩܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܡܳܐܢܰܘܗ݈ܝ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܘܢܶܥܽܘܠ ܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܒ݁ܡܳܐܢܶܐ ܨܳܐܶܐ܂

2    אן גיר נעול לכנושתכון אנש דעזקתה דדהבא או דמאנוהי שפירא ונעול מסכנא במאנא צאא܂

2    εαν γαρ εισελθη εις την συναγωγην υμων ανηρ χρυσοδακτυλιος εν εσθητι λαμπρα εισελθη δε και πτωχος εν ρυπαρα εσθητι


3   ܘܰܬ݂ܚܽܘܪܽܘܢ ܒ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܠܒ݂ܺܝܫ ܡܳܐܢܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܘܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܘܰܠܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܽܘܡ ܠܗܰܠ ܐܰܘ ܬ݁ܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܒ݂ܫܳܐ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܢ܂

3    ותחורון בהו דלביש מאנא שפירא ותאמרון לה אנת הרכא תב שפיר ולמסכנא תאמרון לה אנת קום להל או תב לך הרכא קדם כובשא דרגלין܂

3    και επιβλεψητε επι τον φορουντα την εσθητα την λαμπραν και ειπητε αυτω συ καθου ωδε καλως και τω πτωχω ειπητε συ στηθι εκει η καθου ωδε υπο το υποποδιον μου


4   ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܦ݂ܰܪܫܳܢܶܐ ܕ݁ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ܂

4    לא הא אתפלגתון לכון בנפשכון והויתון מפרשנא דמחשבתא בישתא܂

4    και ου διεκριθητε εν εαυτοις και εγενεσθε κριται διαλογισμων πονηρων


5   ܫܡܰܥܘ ܐܰܚܰܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܶܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܒ݂ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܝܳܪܬ݁ܶܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ܂

5    שמעו אחי חביבא לא הוא למסכנא דעלמא עתירא דין בהימנותא גבא אלהא דנהוון ירתא במלכותא הי דמלך אלהא לאילין דרחמין לה܂

5    ακουσατε αδελφοι μου αγαπητοι ουχ ο θεος εξελεξατο τους πτωχους του κοσμου τουτου πλουσιους εν πιστει και κληρονομους της βασιλειας ης επηγγειλατο τοις αγαπωσιν αυτον


6   ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܳܛܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܥܠܶܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ܂

6    אנתון דין שטתוניהי למסכנא לא הא עתירא משתעלין עליכון והנון נגדין לכון לבית דינא܂

6    υμεις δε ητιμασατε τον πτωχον ουχ οι πλουσιοι καταδυναστευουσιν υμων και αυτοι ελκουσιν υμας εις κριτηρια


7   ܠܳܐ ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܫܡܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ܂

7    לא הא הנון מגדפין על שמא טבא דאתקרי עליכון܂

7    ουκ αυτοι βλασφημουσιν το καλον ονομα το επικληθεν εφ υμας


8   ܘܶܐܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܫܰܠܡܺܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܪܚܰܡ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ܂

8    ואן נמוסא דאלהא בהדא משלמיתון איך דכתיב דתרחם לקריבך איך נפשך שפיר עבדין אנתון܂

8    ει μεντοι νομον τελειτε βασιλικον κατα την γραφην αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον καλως ποιειτε


9   ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܘܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܒ݂ܪܰܝ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܂

9    אן דין באפא נסבין אנתון חטיתא עבדין אנתון ומתכונין אנתון מן נמוסא איך עברי על נמוסא܂

9    ει δε προσωποληπτειτε αμαρτιαν εργαζεσθε ελεγχομενοι υπο του νομου ως παραβαται


10   ܐܰܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܳܛܰܪ ܘܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܪܰܥ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܒ݂܂

10    אינא גיר דכלה נמוסא נטר ובחדא שרע לכלה נמוסא אתחיב܂

10    οστις γαρ ολον τον νομον τηρησει πταισει δε εν ενι γεγονεν παντων ενοχος


11   ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܓ݂ܽܘܪ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܩܛܽܘܠ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܩܳܛܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܘܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܥܳܒ݂ܰܪ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܂

11    הו גיר דאמר דלא תגור הו אמר דלא תקטול אן דין לא גאר אנת אלא קטל אנת הוית לך עבר על נמוסא܂

11    ο γαρ ειπων μη μοιχευσης ειπεν και μη φονευσης ει δε ου μοιχευσεις φονευσεις δε γεγονας παραβατης νομου


12   ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܬ݁ܕ݂ܳܢܽܘ܂

12    הכנא הויתון ממללין והכנא הויתון סערין איך אנשא דבנמוסא דחארותא עתידין אנתון למתדנו܂

12    ουτως λαλειτε και ουτως ποιειτε ως δια νομου ελευθεριας μελλοντες κρινεσθαι


13   ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܘܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܪܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܪܰܚܡܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܥܠܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܪܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܕ݁ܺܝܢܳܐ܂

13    דינא גיר הוא דלא רחמא על הו דלא עבד רחמא משתעלין אנתון ברחמא על דינא܂

13    η γαρ κρισις ανιλεως τω μη ποιησαντι ελεος και κατακαυχαται ελεος κρισεως


14   ܡܳܢܳܐ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܚܰܝ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܬ݂ܰܚܶܝܘܗ݈ܝ܂

14    מנא הנינא אחי אן אנש אמר דאית לי הימנותא ועבדא לית לה דלמא משכחא הימנותה דתחיוהי܂

14    τι το οφελος αδελφοι μου εαν πιστιν λεγη τις εχειν εργα δε μη εχη μη δυναται η πιστις σωσαι αυτον


15   ܘܶܐܢ ܐܰܚܳܐ ܐܰܘ ܚܳܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܪܛܶܠܳܝܺܝܢ ܘܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ܂

15    ואן אחא או חתא נהוון ערטליין וחסירין סיברתא דיומא܂

15    εαν δε αδελφος η αδελφη γυμνοι υπαρχωσιν και λειπομενοι ωσιν της εφημερου τροφης


16   ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܙܶܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܫܚܰܢܘ ܘܰܣܒ݂ܰܥܘ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗܶܢܝܳܢܳܐ܂

16    ונאמר להון אנש מנכון זלו בשלמא שחנו וסבעו ולא תתלון להון סניקותה דפגרא מנא הנינא܂

16    ειπη δε τις αυτοις εξ υμων υπαγετε εν ειρηνη θερμαινεσθε και χορταζεσθε μη δωτε δε αυτοις τα επιτηδεια του σωματος τι το οφελος


17   ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܶܝܗ܂

17    הכנא אף הימנותא דלא עבדא מיתא הי בלחודיה܂

17    ουτως και η πιστις εαν μη εργα εχη νεκρα εστιν καθ εαυτην


18   ܐܳܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܚܰܘܳܢܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܝ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝ܂

18    אמר גיר אנש לך אית לך הימנותא ולי אית לי עבדא חוני הימנותך דלא עבדא ואנא מחוא אנא לך הימנותי מן עבדי܂

18    αλλ ερει τις συ πιστιν εχεις καγω εργα εχω δειξον μοι την πιστιν σου χωρις των εργων σου καγω δειξω σοι εκ των εργων μου την πιστιν μου


19   ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܦ݂ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܘܪܳܥܠܺܝܢ܂

19    מהימן אנת דחד הו אלהא שפיר עבד אנת אף שאדא מהימנין ורעלין܂

19    συ πιστευεις οτι ο θεος εις εστιν καλως ποιεις και τα δαιμονια πιστευουσιν και φρισσουσιν


20   ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܰܥ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܠܳܫܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ܂

20    צבא אנת דין דתדע או ברנשא חלשא דהימנותא דלא עבדא מיתא הי܂

20    θελεις δε γνωναι ω ανθρωπε κενε οτι η πιστις χωρις των εργων νεκρα εστιν


21   ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܕ݁ܰܐܣܶܩ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܒ݁ܪܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ܂

21    אבון אברהם לא הוא מן עבדא אזדדק דאסק לאיסחק ברה על מדבחא܂

21    αβρααμ ο πατηρ ημων ουκ εξ εργων εδικαιωθη ανενεγκας ισαακ τον υιον αυτου επι το θυσιαστηριον


22   ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܣܰܝܥܰܬ݂ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܓ݁ܰܡܪܰܬ݂܂

22    חזא אנת דהימנותה סיעת לעבדוהי ומן עבדא הימנותה אתגמרת܂

22    βλεπεις οτι η πιστις συνηργει τοις εργοις αυτου και εκ των εργων η πιστις ετελειωθη


23   ܘܰܫܠܶܡ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘ ܘܪܳܚܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ܂

23    ושלם כתבא דאמר דהימן אברהם באלהא ואתחשבת לה לזדיקו ורחמא דאלהא אתקרי܂

23    και επληρωθη η γραφη η λεγουσα επιστευσεν δε αβρααμ τω θεω και ελογισθη αυτω εις δικαιοσυνην και φιλος θεου εκληθη


24   ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂܂

24    חזא אנת דמן עבדא מזדדק ברנשא ולא הוא מן הימנותא בלחוד܂

24    ορατε τοινυν οτι εξ εργων δικαιουται ανθρωπος και ουκ εκ πιστεως μονον


25   ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܪܳܚܳܒ݂ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܰܬ݂ ܕ݁ܩܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܠܓ݂ܳܫܽܘܫܶܐ ܘܒ݂ܽܐܘܪܚܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܰܦ݁ܩܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ܂

25    הכנא אף רחב זניתא לא הוא מן עבדא אזדדקת דקבלת לגשושא ובאורחא אחרתא אפקת אנון܂

25    ομοιως δε και ρααβ η πορνη ουκ εξ εργων εδικαιωθη υποδεξαμενη τους αγγελους και ετερα οδω εκβαλουσα


26   ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܗ݈ܽܘ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ܂ ܀܀

26    איכנא דפגרא דלא רוחא מית הו הכנא אף הימנותא דלא עבדא מיתא הי܂

26    ωσπερ γαρ το σωμα χωρις πνευματος νεκρον εστιν ουτως και η πιστις χωρις των εργων νεκρα εστιν


܀ 1 ܀ 2 ܀ 3 ܀ 4 ܀ 5 ܀
 

Home | About Us | Bible Forum | Contact Us |
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Bible Exegesis  |  Bible Forum  |  Murdock  |  Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate