Qyama Khadta - Aramaic New Testament
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Exegesis  |  Bible Forum  |  James Murdock  |  J.W. Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate
ܞ The Peshitta Aramaic-English Interlinear New Testament ܞ
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
- Bible Forum - Alphabets
- Watch Aramaic Movie
- J.W. Etheridge
- James Murdock
- George M. Lamsa
- Matthew Black
Acts of the Apostles - Chapter 8
܀ ܦܪܟܣܣ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܚ ܀


1   ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܫܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܩܶܛܠܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܩܽܘܪܝܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂܂

1    שאול דין צבא הוא ומשותף הוא בקטלה והוא הוא בהו יומא רדופיא רבא לעדתא דבאורשלם ואתבדרו כלהון בקוריא דיהוד ואף בית שמריא לבר מן שליחא בלחוד܂

1    σαυλος δε ην συνευδοκων τη αναιρεσει αυτου εγενετο δε εν εκεινη τη ημερα διωγμος μεγας επι την εκκλησιαν την εν ιεροσολυμοις παντες τε διεσπαρησαν κατα τας χωρας της ιουδαιας και σαμαρειας πλην των αποστολων


2   ܘܰܩܦ݂ܰܣܘ ܩܰܒ݂ܪܽܘܗ݈ܝ ܠܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܘܶܐܬ݂ܶܐܒ݂ܶܠܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܪܰܘܪܒ݂ܳܐܝܺܬ݂܂

2    וקפסו קברוהי לאסטפנוס גברא מהימנא ואתאבלו עלוהי רורבאית܂

2    συνεκομισαν δε τον στεφανον ανδρες ευλαβεις και εποιησαντο κοπετον μεγαν επ αυτω


3   ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܳܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܳܬ݁ܶܐ ܘܰܡܓ݂ܰܪܓ݁ܰܪ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܘܰܠܢܶܫܶܐ ܘܰܡܫܰܠܡܺܝܢ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ܂

3    שאול דין רדף הוא לעדתה דאלהא כד עאל הוא לבתא ומגרגר לגברא ולנשא ומשלמין הוא לבית אסירא܂

3    σαυλος δε ελυμαινετο την εκκλησιαν κατα τους οικους εισπορευομενος συρων τε ανδρας και γυναικας παρεδιδου εις φυλακην


4   ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

4    והנון דאתבדרו מתכרכין הוו ומכרזין מלתא דאלהא܂

4    οι μεν ουν διασπαρεντες διηλθον ευαγγελιζομενοι τον λογον


5   ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܢܚܶܬ݂ ܠܶܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܂

5    פיליפוס דין נחת לה למדינתא דשמריא ומכרז הוא להון על משיחא܂

5    φιλιππος δε κατελθων εις πολιν της σαμαρειας εκηρυσσεν αυτοις τον χριστον


6   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܨܳܝܬ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ܂

6    וכד שמעין הוו מלתה בנינשא דתמן ציתין הוו לה ומתטפיסין הוו לכל דאמר הוא דחזין הוו אתותא דעבד הוא܂

6    προσειχον τε οι οχλοι τοις λεγομενοις υπο του φιλιππου ομοθυμαδον εν τω ακουειν αυτους και βλεπειν τα σημεια α εποιει


7   ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܢܳܦ݂ܩܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܡܫܰܪܰܝܳܐ ܘܰܡܚܰܓ݁ܪܶܐ ܐܶܬ݂ܰܐܣܺܝܘ܂

7    סגיאא גיר דאחידן הוי להון רוחא טנפתא קעין הוו בקלא רמא ונפקן הוי מנהון ואחרנא משריא ומחגרא אתאסיו܂

7    πολλων γαρ των εχοντων πνευματα ακαθαρτα βοωντα μεγαλη φωνη εξηρχετο πολλοι δε παραλελυμενοι και χωλοι εθεραπευθησαν


8   ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܗܳܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ܂

8    וחדותא רבתא הות בהי מדינתא܂

8    και εγενετο χαρα μεγαλη εν τη πολει εκεινη


9   ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܣܺܝܡܳܘܢ ܕ݁ܰܥܡܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܘܰܒ݂ܚܰܪܫܰܘܗ݈ܝ ܡܰܛܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܪܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ܂

9    אית הוא דין תמן גברא חד דשמה סימון דעמיר הוא לה בה במדינתא זבנא סגיאא ובחרשוהי מטעא הוא לעמא דשמריא כד מורב הוא נפשה ואמר דאנא אנא רבא܂

9    ανηρ δε τις ονοματι σιμων προυπηρχεν εν τη πολει μαγευων και εξιστων το εθνος της σαμαρειας λεγων ειναι τινα εαυτον μεγαν


10   ܘܰܨܠܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܘܕ݂ܰܩܕ݁ܩܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܢܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

10    וצלין הוו לותה כלהון רורבא ודקדקא ואמרין הוו הנו חילה רבא דאלהא܂

10    ω προσειχον παντες απο μικρου εως μεγαλου λεγοντες ουτος εστιν η δυναμις του θεου η μεγαλη


11   ܘܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܒ݁ܚܰܪܫܰܘܗ݈ܝ ܐܰܬ݂ܡܰܗ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܂

11    ומתטפיסין הוו לה כלהון מטל דזבנא סגיאא בחרשוהי אתמה הוא אנון܂

11    προσειχον δε αυτω δια το ικανω χρονω ταις μαγειαις εξεστακεναι αυτους


12   ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܘܢܶܫܶܐ܂

12    כד דין הימנו לפיליפוס דמסבר הוא מלכותא דאלהא בשמה דמרן ישוע משיחא עמדין הוו גברא ונשא܂

12    οτε δε επιστευσαν τω φιλιππω ευαγγελιζομενω τα περι της βασιλειας του θεου και του ονοματος του ιησου χριστου εβαπτιζοντο ανδρες τε και γυναικες


13   ܘܳܐܦ݂ ܗܽܘ ܣܺܝܡܳܘܢ ܗܰܝܡܶܢ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܥܡܰܕ݂ ܘܢܰܩܺܝܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܕ݁ܗܳܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܬ݁ܳܡܰܗ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ܂

13    ואף הו סימון הימן הוא ועמד ונקיף הוא לה לפיליפוס וכד חזא הוא אתותא וחילא רורבא דהוין הוו באידה תמה הוא ומתדמר܂

13    ο δε σιμων και αυτος επιστευσεν και βαπτισθεις ην προσκαρτερων τω φιλιππω θεωρων τε δυναμεις και σημεια γινομενα εξιστατο


14   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܫܠܺܝܚܶܐ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܂

14    וכד שמעו שליחא דבאורשלם דקבלו עמא דשמריא מלתא דאלהא שדרו לותהון לשמעון כאפא וליוחנן܂

14    ακουσαντες δε οι εν ιεροσολυμοις αποστολοι οτι δεδεκται η σαμαρεια τον λογον του θεου απεστειλαν προς αυτους τον πετρον και ιωαννην


15   ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܘܨܰܠܺܝܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ܂

15    ונחתו וצליו עליהון איך דנקבלון רוחא דקודשא܂

15    οιτινες καταβαντες προσηυξαντο περι αυτων οπως λαβωσιν πνευμα αγιον


16   ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܂

16    לית הוא גיר על חד מנהון עדכיל בלחוד דין עמדין הוו בשמה דמרן ישוע܂

16    ουπω γαρ ην επ ουδενι αυτων επιπεπτωκος μονον δε βεβαπτισμενοι υπηρχον εις το ονομα του κυριου ιησου


17   ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܘܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ܂

17    הידין סימין הוו עליהון אידא ומקבלין הוו רוחא דקודשא܂

17    τοτε επετιθουν τας χειρας επ αυτους και ελαμβανον πνευμα αγιον


18   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܣܺܝܡܳܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܡܶܬ݂ܝܰܗ݈ܒ݂ܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ܂

18    וכד חזא סימון דבסים אידא דשליחא מתיהבא רוחא דקודשא קרב להון כספא܂

18    θεασαμενος δε ο σιμων οτι δια της επιθεσεως των χειρων των αποστολων διδοται το πνευμα το αγιον προσηνεγκεν αυτοις χρηματα


19   ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܗܰܒ݂ܘ ܐܳܦ݂ ܠܺܝ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܶܐܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ܂

19    כד אמר הבו אף לי שולטנא הנא דאינא דאסים עלוהי אידא נהוא מקבל רוחא דקודשא܂

19    λεγων δοτε καμοι την εξουσιαν ταυτην ινα ω εαν επιθω τας χειρας λαμβανη πνευμα αγιον


20   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܐܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݁ ܕ݁ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܶܢܝܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܢܝܳܐ܂

20    אמר לה שמעון כאפא כספך עמך נאזל לאבדנא מטל דסברת דמוהבתה דאלהא בקנין עלמא מתקניא܂

20    πετρος δε ειπεν προς αυτον το αργυριον σου συν σοι ειη εις απωλειαν οτι την δωρεαν του θεου ενομισας δια χρηματων κτασθαι


21   ܠܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܦ݁ܶܣܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܪܺܝܨ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܂

21    לית לך מנתא אפלא פסא בהימנותא הדא מטל דלבך לא הוא תריץ קדם אלהא܂

21    ουκ εστιν σοι μερις ουδε κληρος εν τω λογω τουτω η γαρ καρδια σου ουκ εστιν ευθεια ενωπιον του θεου


22   ܒ݁ܪܰܡ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܥܺܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܳܟ݂ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܟ݂܂

22    ברם תוב מן בישותך הדא ובעי מן אלהא דלמא נשתבק לך נכלא דלבך܂

22    μετανοησον ουν απο της κακιας σου ταυτης και δεηθητι του θεου ει αρα αφεθησεται σοι η επινοια της καρδιας σου


23   ܒ݁ܟ݂ܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܩܶܛܪܶܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁܂

23    בכבדא גיר מרירתא ובקטרא דעולא חזא אנא דאיתיך܂

23    εις γαρ χολην πικριας και συνδεσμον αδικιας ορω σε οντα


24   ܥܢܳܐ ܣܺܝܡܳܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܒ݁ܥܰܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܠܳܦ݂ܰܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܡܰܪܬ݁ܽܘܢ܂

24    ענא סימון ואמר בעו אנתון חלפי מן אלהא דלא נאתא עלי מדם מן הלין דאמרתון܂

24    αποκριθεις δε ο σιμων ειπεν δεηθητε υμεις υπερ εμου προς τον κυριον οπως μηδεν επελθη επ εμε ων ειρηκατε


25   ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܰܗܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܠܶܦ݂ܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܒ݂ܩܽܘܪܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܣܰܒ݁ܰܪܘ܂

25    שמעון דין ויוחנן כד סהדו אנון ואלפו מלתא דאלהא הפכו להון לאורשלם ובקוריא סגיאתא דשמריא סברו܂

25    οι μεν ουν διαμαρτυραμενοι και λαλησαντες τον λογον του κυριου υπεστρεψαν εις ιερουσαλημ πολλας τε κωμας των σαμαρειτων ευηγγελισαντο


26   ܘܡܰܠܶܠ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܬ݂ܰܝܡܢܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܓ݂ܰܙܰܐ܂

26    ומלל מלאכא דמריא עם פיליפוס ואמר לה קום זל לתימנא באורחא מדבריתא דנחתא מן אורשלם לגזא܂

26    αγγελος δε κυριου ελαλησεν προς φιλιππον λεγων αναστηθι και πορευου κατα μεσημβριαν επι την οδον την καταβαινουσαν απο ιερουσαλημ εις γαζαν αυτη εστιν ερημος


27   ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܘܰܐܪܥܶܗ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܫ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕ݁ܩܰܢܕ݂ܰܩ ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܫܳܝܶܐ ܘܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܰܙܳܗ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܂

27    וקם אזל וארעה מהימנא חד דאתא הוא מן כוש שליטא דקנדק מלכתא דכושיא והו שליט הוא על כלה גזה ואתא הוא דנסגוד באורשלם܂

27    και αναστας επορευθη και ιδου ανηρ αιθιοψ ευνουχος δυναστης κανδακης της βασιλισσης αιθιοπων ος ην επι πασης της γαζης αυτης ος εληλυθει προσκυνησων εις ιερουσαλημ


28   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܩܳܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ܂

28    וכד הפך דנאזל יתב הוא על מרכבתא וקרא הוא באשעיא נביא܂

28    ην τε υποστρεφων και καθημενος επι του αρματος αυτου ανεγινωσκεν τον προφητην ησαιαν


29   ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܘܩܰܦ݂ ܠܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ܂

29    ואמרת רוחא לפיליפוס אתקרב וקף למרכבתא܂

29    ειπεν δε το πνευμα τω φιλιππω προσελθε και κολληθητι τω αρματι τουτω


30   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܒ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܶܐܢ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁܂

30    וכד אתקרב שמע דקרא באשעיא נביא ואמר לה דאן מסתכל אנת מנא קרא אנת܂

30    προσδραμων δε ο φιλιππος ηκουσεν αυτου αναγινωσκοντος τον προφητην ησαιαν και ειπεν αρα γε γινωσκεις α αναγινωσκεις


31   ܘܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܪܬ݁ܶܝܢܝ ܘܰܒ݂ܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܕ݁ܢܶܣܰܩ ܘܢܶܬ݁ܶܒ݂ ܥܰܡܶܗ܂

31    והו אמר איכנא משכח אנא דאסתכל אלא אן אנש נרתיני ובעא מנה מן פיליפוס דנסק ונתב עמה܂

31    ο δε ειπεν πως γαρ αν δυναιμην εαν μη τις οδηγηση με παρεκαλεσεν τε τον φιλιππον αναβαντα καθισαι συν αυτω


32   ܦ݁ܳܣܽܘܩܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܰܐܝܟ݂ ܢܶܩܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܓ݁ܳܙܽܘܙܳܐ ܫܰܬ݁ܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܠܳܐ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ܂

32    פסוקא דין דכתבא דקרא הוא בה איתוהי הוא הנא איך אמרא לנכסתא אתדבר ואיך נקיא קדם גזוזא שתיק הוא והכנא לא פתח פומה܂

32    η δε περιοχη της γραφης ην ανεγινωσκεν ην αυτη ως προβατον επι σφαγην ηχθη και ως αμνος εναντιον του κειροντος αυτον αφωνος ουτως ουκ ανοιγει το στομα αυτου


33   ܒ݁ܡܽܘܟ݁ܳܟ݂ܶܗ ܡܶܢ ܚܒ݂ܽܘܫܝܳܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܕ݂ܳܪܶܗ ܡܰܢܽܘ ܢܶܫܬ݁ܰܥܶܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܩܠܺܝܢ ܚܰܝܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܂

33    במוככה מן חבושיא ומן דינא אתדבר ודרה מנו נשתעא דמשתקלין חיוהי מן ארעא܂

33    εν τη ταπεινωσει αυτου η κρισις αυτου ηρθη την δε γενεαν αυτου τις διηγησεται οτι αιρεται απο της γης η ζωη αυτου


34   ܘܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܐܰܡܪܳܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܚܪܺܝܢ܂

34    ואמר הו מהימנא לפיליפוס בעא אנא מנך על מנו אמרה הדא נביא על נפשה או על אנש אחרין܂

34    αποκριθεις δε ο ευνουχος τω φιλιππω ειπεν δεομαι σου περι τινος ο προφητης λεγει τουτο περι εαυτου η περι ετερου τινος


35   ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܘܫܰܪܺܝ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܂

35    הידין פיליפוס פתח פומה ושרי מנה מן הנא כתבא מסבר לה על מרן ישוע܂

35    ανοιξας δε ο φιλιππος το στομα αυτου και αρξαμενος απο της γραφης ταυτης ευηγγελισατο αυτω τον ιησουν


36   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܡܰܛܺܝܘ ܗ݈ܘܰܘ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ ܡܰܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗܳܐ ܡܰܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܺܝ ܟ݁ܳܠܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܥܡܰܕ݂܂

36    וכד הנון אזלין באורחא מטיו הוו לדוכתא חדא דאית בה מיא ואמר הו מהימנא הא מיא מנא הי כליתא דאעמד܂

36    ως δε επορευοντο κατα την οδον ηλθον επι τι υδωρ και φησιν ο ευνουχος ιδου υδωρ τι κωλυει με βαπτισθηναι


37   ܘܶܐܡܰܪ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܶܢ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘ܂

37    ואמר פיליפוס אן מהימן אנת מן כלה לבא שליט וענא ואמר אנא מהימן אנא דישוע משיחא ברה דאלהא הו܂

37    ειπεν δε ο φιλιππος ει πιστευεις εξ ολης της καρδιας εξεστιν αποκριθεις δε ειπεν πιστευω τον υιον του θεου ειναι τον ιησουν χριστον


38   ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܩܽܘܡ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܠܡܰܝܳܐ ܘܰܐܥܡܕ݂ܶܗ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܠܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗܰܘ܂

38    ופקד הוא דתקום מרכבתא ונחתו תריהון למיא ואעמדה פיליפוס למהימנא הו܂

38    και εκελευσεν στηναι το αρμα και κατεβησαν αμφοτεροι εις το υδωρ ο τε φιλιππος και ο ευνουχος και εβαπτισεν αυτον


39   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܡܰܝܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܚܶܛܦ݁ܰܬ݂ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ݈ܝ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗܰܘ ܐܶܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܶܐ܂

39    וכד סלקו מן מיא רוחה דמריא חטפת לפיליפוס ותוב לא חזיהי מהימנא הו אלא אזל הוא באורחה כד חדא܂

39    οτε δε ανεβησαν εκ του υδατος πνευμα κυριου ηρπασεν τον φιλιππον και ουκ ειδεν αυτον ουκετι ο ευνουχος επορευετο γαρ την οδον αυτου χαιρων


40   ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܒ݁ܰܐܙܳܘܛܳܘܣ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ܂ ܀܀

40    פיליפוס דין אשתכח באזוטוס ומן תמן מתכרך הוא ומסבר במדינתא כלהין עדמא דאתא לקסריא܂

40    φιλιππος δε ευρεθη εις αζωτον και διερχομενος ευηγγελιζετο τας πολεις πασας εως του ελθειν αυτον εις καισαρειαν


܀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ܀
 

| Home | About Us | Bible Forum | Contact Us |
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Bible Exegesis  |  Bible Forum  |  Murdock  |  Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate