Qyama Khadta - Aramaic New Testament
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Exegesis  |  Bible Forum  |  James Murdock  |  J.W. Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate
ܞ The Peshitta Aramaic-English Interlinear New Testament ܞ
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
- Bible Forum - Alphabets
- Watch Aramaic Movie
- J.W. Etheridge
- James Murdock
- George M. Lamsa
- Matthew Black
The Gospel According To Mark - Chapter 12
܀ ܡܪܩܘܣ ܝܒ ܀


1   ܘܫܰܪܺܝ ܕ݁ܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܡܰܬ݂ܠܶܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܨܰܒ݂ ܟ݁ܰܪܡܳܐ ܘܰܐܚܕ݁ܪܶܗ ܣܝܳܓ݂ܳܐ ܘܰܚܦ݂ܰܪ ܒ݁ܶܗ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܶܗ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ ܘܰܐܘܚܕ݂ܶܗ ܠܦ݂ܰܠܳܚܶܐ ܘܰܚܙܰܩ܂

1    ושרי דנמלל עמהון במתלא גברא חד נצב כרמא ואחדרה סיגא וחפר בה מעצרתא ובנא בה מגדלא ואוחדה לפלחא וחזק܂

1    και ηρξατο αυτοις εν παραβολαις λεγειν αμπελωνα εφυτευσεν ανθρωπος και περιεθηκεν φραγμον και ωρυξεν υποληνιον και ωκοδομησεν πυργον και εξεδοτο αυτον γεωργοις και απεδημησεν


2   ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܕ݁ܟ݂ܰܪܡܳܐ ܢܶܣܰܒ݂܂

2    ושדר לות פלחא עבדה בזבנא דמן פארא דכרמא נסב܂

2    και απεστειλεν προς τους γεωργους τω καιρω δουλον ινα παρα των γεωργων λαβη απο του καρπου του αμπελωνος


3   ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܚܰܐܘܽܗ݈ܝ ܘܫܰܕ݁ܪܽܘܗ݈ܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܦ݂ܺܝܩ܂

3    הנון דין מחאוהי ושדרוהי כד ספיק܂

3    οι δε λαβοντες αυτον εδειραν και απεστειλαν κενον


4   ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܗܰܘ ܪܰܓ݂ܡܽܘܗ݈ܝ ܘܨܰܠܦ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܫܰܕ݁ܪܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܨܰܥܪܳܐ܂

4    ושדר תוב לותהון עבדא אחרנא ואף להו רגמוהי וצלפוהי ושדרוהי בצערא܂

4    και παλιν απεστειλεν προς αυτους αλλον δουλον κακεινον λιθοβολησαντες εκεφαλαιωσαν και απεστειλαν ητιμωμενον


5   ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܗܰܘ ܩܰܛܠܽܘܗ݈ܝ ܘܰܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܡܚܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܩܰܛܶܠܘ܂

5    ושדר תוב אחרנא אף להו קטלוהי ולסגיאא עבדא אחרנא שדר ומנהון מחו מנהון דין קטלו܂

5    και παλιν αλλον απεστειλεν κακεινον απεκτειναν και πολλους αλλους τους μεν δεροντες τους δε αποκτεινοντες


6   ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܘܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܢܶܒ݂ܗܬ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܶܪܝ܂

6    חרתא דין חד ברא חביבא אית הוא לה ושדרה לותהון אחרית אמר גיר כבר נבהתון מן ברי܂

6    ετι ουν ενα υιον εχων αγαπητον αυτου απεστειλεν και αυτον προς αυτους εσχατον λεγων οτι εντραπησονται τον υιον μου


7   ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܬ݁ܰܘ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗ݈ܝ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ܂

7    הנון דין פלחא אמרו בנפשהון הנו ירתא תו נקטליוהי ותהוא דילן ירתותא܂

7    εκεινοι δε οι γεωργοι ειπον προς εαυτους οτι ουτος εστιν ο κληρονομος δευτε αποκτεινωμεν αυτον και ημων εσται η κληρονομια


8   ܘܰܢܣܰܒ݂ܘ ܩܰܛܠܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܟ݁ܰܪܡܳܐ܂

8    ונסבו קטלוהי ואפקוהי לבר מן כרמא܂

8    και λαβοντες αυτον απεκτειναν και εξεβαλον εξω του αμπελωνος


9   ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܡܳܪܶܐ ܟ݁ܰܪܡܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܠܗܳܢܽܘܢ ܦ݁ܰܠܳܚܶܐ ܘܢܶܬ݁ܠܺܝܘܗ݈ܝ ܟ݁ܰܪܡܳܐ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ܂

9    מנא הכיל נעבד מרא כרמא נאתא נובד להנון פלחא ונתליוהי כרמא לאחרנא܂

9    τι ουν ποιησει ο κυριος του αμπελωνος ελευσεται και απολεσει τους γεωργους και δωσει τον αμπελωνα αλλοις


10   ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܣܠܺܝܘ ܒ݁ܰܢܳܝܶܐ ܗܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܠܪܺܫܳܐ ܕ݁ܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ܂

10    ואפלא כתבא הנא קריתון דכאפא דאסליו בניא הי הות לרשא דזויתא܂

10    ουδε την γραφην ταυτην ανεγνωτε λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας


11   ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܬ݁ܶܕ݂ܡܽܘܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܢ܂

11    מן לות מריא הות הדא ואיתיה תדמורתא בעינין܂

11    παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων


12   ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܡܶܐܚܕ݁ܶܗ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܫܰܒ݂ܩܽܘܗ݈ܝ ܘܶܐܙܰܠܘ܂

12    ובעין הוו למאחדה ודחלו מן עמא ידעו גיר דעליהון אמר מתלא הנא ושבקוהי ואזלו܂

12    και εζητουν αυτον κρατησαι και εφοβηθησαν τον οχλον εγνωσαν γαρ οτι προς αυτους την παραβολην ειπεν και αφεντες αυτον απηλθον


13   ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܕ݁ܰܢܨܽܘܕ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ܂

13    ושדרו לותה אנשא מן ספרא ומן דבית הרודס דנצודוניהי במלתא܂

13    και αποστελλουσιν προς αυτον τινας των φαρισαιων και των ηρωδιανων ινα αυτον αγρευσωσιν λογω


14   ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܰܘ ܘܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܠܳܐ ܫܩܺܝܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܨܶܦ݂ܬ݂ܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܟ݁ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܠܩܶܣܰܪ ܐܰܘ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܐܰܘ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ܂

14    הנון דין אתו ושאלוהי מלפנא ידעין חנן דשריר אנת ולא שקיל אנת צפתא לאנש לא גיר חאר אנת בפרצופא דבני אנשא אלא בשררא אורחא דאלהא מלף אנת שליט למתל כסף רשא לקסר או לא נתל או לא נתל܂

14    οι δε ελθοντες λεγουσιν αυτω διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθης ει και ου μελει σοι περι ουδενος ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειας την οδον του θεου διδασκεις εξεστιν κηνσον καισαρι δουναι η ου


15   ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܢܶܟ݂ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܡܢܰܣܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܐܰܝܬ݁ܰܘ ܠܺܝ ܕ݁ܺܝܢܳܪܳܐ ܐܶܚܙܶܐ܂

15    הו דין ידע נכלהון ואמר להון מנא מנסין אנתון לי איתו לי דינרא אחזא܂

15    δωμεν η μη δωμεν ο δε ειδως αυτων την υποκρισιν ειπεν αυτοις τι με πειραζετε φερετε μοι δηναριον ινα ιδω


16   ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܘ ܠܶܗ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܨܰܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܕ݁ܩܶܣܰܪ܂

16    ואיתיו לה אמר להון דמנו צלמא הנא וכתבא הנון דין אמרו דקסר܂

16    οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη οι δε ειπον αυτω καισαρος


17   ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܗܰܒ݂ܘ ܠܩܶܣܰܪ ܘܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܬ݂ܡܰܗܘ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ܂

17    אמר להון ישוע דקסר הבו לקסר ודאלהא לאלהא ותמהו הוו בה܂

17    και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις αποδοτε τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω και εθαυμασαν επ αυτω


18   ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܂

18    ואתו זדוקיא לותה הנון דאמרין דקימתא לית ומשאלין הוו לה ואמרין܂

18    και ερχονται σαδδουκαιοι προς αυτον οιτινες λεγουσιν αναστασιν μη ειναι και επηρωτησαν αυτον λεγοντες


19   ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܶܐܢ ܡܳܐܶܬ݂ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܘܫܳܒ݂ܶܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܢܶܣܰܒ݂ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܰܢܩܺܝܡ ܙܰܪܥܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ܂

19    מלפנא מושא כתב לן דאן מאת אחוהי דאנש ושבק אנתתא ובניא לא שבק נסב אחוהי אנתתה ונקים זרעא לאחוהי܂

19    διδασκαλε μωσης εγραψεν ημιν οτι εαν τινος αδελφος αποθανη και καταλιπη γυναικα και τεκνα μη αφη ινα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου και εξαναστηση σπερμα τω αδελφω αυτου


20   ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܰܚܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܡܺܝܬ݂ ܘܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩ ܙܰܪܥܳܐ܂

20    שבעא אחין אית הוו קדמיא נסב אנתתא ומית ולא שבק זרעא܂

20    επτα ουν αδελφοι ησαν και ο πρωτος ελαβεν γυναικα και αποθνησκων ουκ αφηκεν σπερμα


21   ܘܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܢܰܣܒ݁ܳܗ ܘܡܺܝܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܗܽܘ ܫܒ݂ܰܩ ܙܰܪܥܳܐ ܘܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂܂

21    ודתרין נסבה ומית כד אף לא הו שבק זרעא ודתלתא הכות܂

21    και ο δευτερος ελαβεν αυτην και απεθανεν και ουδε αυτος αφηκεν σπερμα και ο τριτος ωσαυτως


22   ܘܫܰܒ݂ܥܳܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܢܰܣܒ݁ܽܘܗ ܘܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܙܰܪܥܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܐܳܦ݂ ܗܺܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ܂

22    ושבעתיהון נסבוה ולא שבקו זרעא אחרית כלהון מיתת אף הי אנתתא܂

22    και ελαβον αυτην οι επτα και ουκ αφηκαν σπερμα εσχατη παντων απεθανεν και η γυνη


23   ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܰܒ݂ܥܳܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܢܰܣܒ݁ܽܘܗ܂

23    בקימתא הכיל דאינא מנהון תהוא אנתתא שבעתיהון גיר נסבוה܂

23    εν τη ουν αναστασει οταν αναστωσιν τινος αυτων εσται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα


24   ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܛܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

24    אמר להון ישוע לא הוא מטל הדא טעין אנתון דלא ידעין אנתון כתבא ולא חילה דאלהא܂

24    και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις ου δια τουτο πλανασθε μη ειδοτες τας γραφας μηδε την δυναμιν του θεου


25   ܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܳܡܘ ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܢܶܫܶܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܢܶܫܶܐ ܗܳܘܝܳܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂

25    מא גיר דקמו מן מיתא לא נסבין נשא אף לא נשא הוין לגברא אלא איתיהון איך מלאכא דבשמיא܂

25    οταν γαρ εκ νεκρων αναστωσιν ουτε γαμουσιν ουτε γαμισκονται αλλ εισιν ως αγγελοι οι εν τοις ουρανοις


26   ܥܰܠ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܢ ܣܰܢܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂܂

26    על מיתא דין דקימין לא קריתון בכתבא דמושא איכנא מן סניא אמר לה אלהא אנא אנא אלהה דאברהם ואלהה דאיסחק ואלהה דיעקוב܂

26    περι δε των νεκρων οτι εγειρονται ουκ ανεγνωτε εν τη βιβλω μωσεως επι της βατου ως ειπεν αυτω ο θεος λεγων εγω ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ


27   ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܣܰܓ݁ܺܝ ܛܳܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ܂

27    ולא הוא אלהא דמיתא אלא דחיא אנתון הכיל סגי טעין אנתון܂

27    ουκ εστιν ο θεος νεκρων αλλα θεος ζωντων υμεις ουν πολυ πλανασθε


28   ܘܰܩܪܶܒ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܕ݂ܳܪܫܺܝܢ ܘܰܚܙܳܐ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܰܬ݂ܺܝܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܘܫܰܐܠܶܗ ܐܰܝܢܰܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ܂

28    וקרב חד מן ספרא ושמע אנון דדרשין וחזא דשפיר אתיב להון פתגמא ושאלה אינו פוקדנא קדמיא דכלהון܂

28    και προσελθων εις των γραμματεων ακουσας αυτων συζητουντων ειδως οτι καλως αυτοις απεκριθη επηρωτησεν αυτον ποια εστιν πρωτη πασων εντολη


29   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܕ݂ܡܳܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ ܫܡܰܥ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ܂

29    אמר לה ישוע קדמי מן כלהון פוקדנא שמע איסריל מריא אלהן מריא חד הו܂

29    ο δε ιησους απεκριθη αυτω οτι πρωτη πασων των εντολων ακουε ισραηλ κυριος ο θεος ημων κυριος εις εστιν


30   ܘܰܕ݂ܬ݂ܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ݂ ܗܳܢܰܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ܂

30    ודתרחם למריא אלהך מן כלה לבך ומן כלה נפשך ומן כלה רעינך ומן כלה חילך הנו פוקדנא קדמיא܂

30    και αγαπησεις κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου και εξ ολης της διανοιας σου και εξ ολης της ισχυος σου αυτη πρωτη εντολη


31   ܘܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܡܶܐ ܠܶܗ ܕ݁ܬ݂ܰܚܶܒ݂ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ݁܂

31    ודתרין דדמא לה דתחב לקריבך איך נפשך פוקדנא אחרנא דרב מן הלין לית܂

31    και δευτερα ομοια αυτη αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον μειζων τουτων αλλη εντολη ουκ εστιν


32   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܣܳܦ݂ܪܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܪܰܒ݁ܺܝ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܘܠܰܝܬ݁ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢܶܗ܂

32    אמר לה הו ספרא שפיר רבי בשררא אמרת דחד הו ולית אחרין לבר מנה܂

32    και ειπεν αυτω ο γραμματευς καλως διδασκαλε επ αληθειας ειπας οτι εις εστιν θεος και ουκ εστιν αλλος πλην αυτου


33   ܘܰܕ݂ܢܶܪܚܡܺܝܘܗ݈ܝ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܳܐ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܘܰܕ݂ܢܶܪܚܰܡ ܩܰܪܺܝܒ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܰܩܕ݁ܶܐ ܘܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ܂

33    ודנרחמיוהי אנש מן כלה לבא ומן כלה רעינא ומן כלה נפשא ומן כלה חילא ודנרחם קריבה איך נפשה יתירא הי מן כלהון יקדא ודבחא܂

33    και το αγαπαν αυτον εξ ολης της καρδιας και εξ ολης της συνεσεως και εξ ολης της ψυχης και εξ ολης της ισχυος και το αγαπαν τον πλησιον ως εαυτον πλειον εστιν παντων των ολοκαυτωματων και των θυσιων


34   ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܚܙܳܝܗ݈ܝ ܕ݁ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐܝܺܬ݂ ܡܦ݂ܰܢܶܐ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܰܡܪܰܚ ܕ݁ܰܢܫܰܐܠܺܝܘܗ݈ܝ܂

34    ישוע דין חזיהי דחכימאית מפנא פתגמא ענא ואמר לה לא הוית רחיק מן מלכותא דאלהא ולא אנש תוב אמרח דנשאליוהי܂

34    και ο ιησους ιδων αυτον οτι νουνεχως απεκριθη ειπεν αυτω ου μακραν ει απο της βασιλειας του θεου και ουδεις ουκετι ετολμα αυτον επερωτησαι


35   ܘܰܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂܂

35    וענא ישוע ואמר כד מלף בהיכלא איכנא אמרין ספרא דמשיחא ברה הו דדויד܂

35    και αποκριθεις ο ιησους ελεγεν διδασκων εν τω ιερω πως λεγουσιν οι γραμματεις οτι ο χριστος υιος εστιν δαβιδ


36   ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝ ܬ݁ܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܶܐܣܺܝܡ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ ܟ݁ܽܘܒ݂ܫܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁܂

36    הו גיר דויד אמר ברוחא דקודשא דאמר מריא למרי תב לך מן ימיני עדמא דאסים בעלדבביך כובשא תחית רגליך܂

36    αυτος γαρ δαβιδ ειπεν εν τω πνευματι τω αγιω ειπεν ο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου


37   ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܰܣܺܝܡܳܐܝܺܬ݂܂

37    הו הכיל דויד קרא לה מרי ואיכנא ברה איתוהי וכלה כנשא שמע הוא לה בסימאית܂

37    αυτος ουν δαβιδ λεγει αυτον κυριον και ποθεν υιος αυτου εστιν και ο πολυς οχλος ηκουεν αυτου ηδεως


38   ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܣܛܠܶܐ ܢܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ܂

38    וביולפנה אמר הוא להון אזדהרו מן ספרא דצבין דבאסטלא נהלכון ורחמין שלמא בשוקא܂

38    και ελεγεν αυτοις εν τη διδαχη αυτου βλεπετε απο των γραμματεων των θελοντων εν στολαις περιπατειν και ασπασμους εν ταις αγοραις


39   ܘܪܺܝܫ ܡܰܘܬ݁ܒ݂ܶܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܪܺܝܫ ܣܡܳܟ݂ܶܐ ܒ݁ܰܚܫܳܡܝܳܬ݂ܳܐ܂

39    וריש מותבא בכנושתא וריש סמכא בחשמיתא܂

39    και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις


40   ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܪܡܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܪܟ݂ܺܝܢ ܨܠܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ܂

40    הנון דאכלין בתא דארמלתא בעלתא דמורכין צלותהון הנון נקבלון דינא יתירא܂

40    οι κατεσθιοντες τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι ουτοι ληψονται περισσοτερον κριμα


41   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܐ ܚܳܐܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܪܳܡܶܝܢ ܥܽܘܪܦ݂ܳܢܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܪܳܡܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܣܰܓ݁ܺܝ܂

41    וכד יתב ישוע לוקבל בית גזא חאר הוא איכנא כנשא רמין עורפנא בית גזא וסגיאא עתירא רמין הוו סגי܂

41    και καθισας ο ιησους κατεναντι του γαζοφυλακιου εθεωρει πως ο οχλος βαλλει χαλκον εις το γαζοφυλακιον και πολλοι πλουσιοι εβαλλον πολλα


42   ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܣܟ݁ܺܢܬ݁ܳܐ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ ܬ݁ܪܶܝܢ ܡܢܺܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܫܳܡܽܘܢܶܐ܂

42    ואתת ארמלתא חדא מסכנתא ארמית תרין מנין דאיתיהון שמונא܂

42    και ελθουσα μια χηρα πτωχη εβαλεν λεπτα δυο ο εστιν κοδραντης


43   ܘܰܩܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܡܶܣܟ݁ܺܢܬ݁ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܪܳܡܶܝܢ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܐ܂

43    וקרא ישוע לתלמידוהי ואמר להון אמין אמר אנא לכון דהדא ארמלתא מסכנתא יתיר מן כלהון אנשא דרמין ארמית בית גזא܂

43    και προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου λεγει αυτοις αμην λεγω υμιν οτι η χηρα αυτη η πτωχη πλειον παντων βεβληκεν των βαλοντων εις το γαζοφυλακιον


44   ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝܘ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܗ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܗ܂ ܀܀

44    כלהון גיר מן מדם דיתיר להון ארמיו הדא דין מן חסירותה כל מדם דאית הוא לה ארמיתה כלה קנינה܂

44    παντες γαρ εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον αυτη δε εκ της υστερησεως αυτης παντα οσα ειχεν εβαλεν ολον τον βιον αυτης


܀ 1 ܀ 2 ܀ 3 ܀ 4 ܀ 5 ܀ 6 ܀ 7 ܀ 8 ܀ 9 ܀ 10 ܀ 11 ܀ 12 ܀ 13 ܀ 14 ܀ 15 ܀ 16 ܀
 

| Home | About Us | Bible Forum | Contact Us |
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Bible Exegesis  |  Bible Forum  |  Murdock  |  Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate