Qyama Khadta - Aramaic New Testament
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Exegesis  |  Bible Forum  |  James Murdock  |  J.W. Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate
ܞ The Peshitta Aramaic-English Interlinear New Testament ܞ
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
- Bible Forum - Alphabets
- Watch Aramaic Movie
- J.W. Etheridge
- James Murdock
- George M. Lamsa
- Matthew Black
Epistle of Paul To The Romans - Chapter 7
܀ ܕܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܢܐ ܙ ܀


1   ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܠܝܳܕ݂ܥܰܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܡܰܠܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܽܘ ܥܰܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝ܂

1    או לא ידעין אנתון אחי לידעי נמוסא גיר ממלל אנא דנמוסא שליט הו על גברא כמא דחי܂

1    η αγνοειτε αδελφοι γινωσκουσιν γαρ νομον λαλω οτι ο νομος κυριευει του ανθρωπου εφ οσον χρονον ζη


2   ܐܰܝܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪܳܐ ܗ݈ܝ ܒ݁ܒ݂ܰܥܠܳܗ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܐܶܬ݂ܚܰܪܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܥܠܳܗ܂

2    איך אנתתא דאסירא הי בבעלה כמא דחי בנמוסא אן דין מית בעלה אתחררת מן נמוסא דבעלה܂

2    η γαρ υπανδρος γυνη τω ζωντι ανδρι δεδεται νομω εαν δε αποθανη ο ανηρ κατηργηται απο του νομου του ανδρος


3   ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܬ݁ܶܩܰܦ݂ ܠܰܓ݂ܒ݂ܰܪ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܓ݁ܰܝܳܪܬ݂ܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܡܽܘܬ݂ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܐܶܬ݂ܚܰܪܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܓ݁ܰܝܳܪܬ݂ܳܐ ܐܶܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ܂

3    אן דין כד חי בעלה תקף לגבר אחרין הות לה גירתא אן דין נמות בעלה אתחררת מן נמוסא ולא איתיה גירתא אן תהוא לגברא אחרנא܂

3    αρα ουν ζωντος του ανδρος μοιχαλις χρηματισει εαν γενηται ανδρι ετερω εαν δε αποθανη ο ανηρ ελευθερα εστιν απο του νομου του μη ειναι αυτην μοιχαλιδα γενομενην ανδρι ετερω


4   ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܚܰܝ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܺܝܬ݁ܬ݁ܽܘܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܠܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܠܽܘܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܂

4    והשא אחי אף אנתון מיתתון לנמוסא בפגרה דמשיחא דתהוון לאחרין אינא דקם מן בית מיתא דתתלון פארא לאלהא܂

4    ωστε αδελφοι μου και υμεις εθανατωθητε τω νομω δια του σωματος του χριστου εις το γενεσθαι υμας ετερω τω εκ νεκρων εγερθεντι ινα καρποφορησωμεν τω θεω


5   ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܗ݈ܘܰܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܺܐܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܚܛܳܗܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܦ݁ܛܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܢ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ܂

5    כד בבסרא הוין גיר כאבא דחטהא דבנמוסא מתחפטין הוו בהדמין דפארא נתל למותא܂

5    οτε γαρ ημεν εν τη σαρκι τα παθηματα των αμαρτιων τα δια του νομου ενηργειτο εν τοις μελεσιν ημων εις το καρποφορησαι τω θανατω


6   ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܡܺܝܬ݂ܢ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܢ ܕ݁ܰܢܫܰܡܶܫ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܒ݁ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܥܰܬ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ܂

6    השא דין אתבטלן מן נמוסא ומיתן להו דאחיד הוא לן דנשמש מכיל בחדתותא דרוחא ולא בעתיקות כתבא܂

6    νυνι δε κατηργηθημεν απο του νομου αποθανοντος εν ω κατειχομεθα ωστε δουλευειν ημας εν καινοτητι πνευματος και ου παλαιοτητι γραμματος


7   ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܚܳܣ ܐܶܠܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܝܶܠܦ݁ܶܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܪܰܓ݂܂

7    מנא הכיל אמרינן נמוסא חטיתא הו חס אלא לחטיתא לא ילפת אלא ביד נמוסא לא גיר רגתא ידע הוית אלו לא נמוסא דאמר דלא תרג܂

7    τι ουν ερουμεν ο νομος αμαρτια μη γενοιτο αλλα την αμαρτιαν ουκ εγνων ει μη δια νομου την τε γαρ επιθυμιαν ουκ ηδειν ει μη ο νομος ελεγεν ουκ επιθυμησεις


8   ܘܰܒ݂ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐܶܫܟ݁ܚܰܬ݂ ܠܳܗ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܘܓ݂ܶܡܪܰܬ݂ ܒ݁ܺܝ ܟ݁ܽܠ ܪܶܓ݁ܳܐ ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂܂

8    ובהנא פוקדנא אשכחת לה חטיתא עלתא וגמרת בי כל רגא בלעד נמוסא גיר חטיתא מיתא הות܂

8    αφορμην δε λαβουσα η αμαρτια δια της εντολης κατειργασατο εν εμοι πασαν επιθυμιαν χωρις γαρ νομου αμαρτια νεκρα


9   ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܝ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܚܝܳܬ݂ ܘܶܐܢܳܐ ܡܺܝܬ݂ܶܬ݂܂

9    אנא דין חי הוית דלא נמוסא מן קדים כד אתא דין פוקדנא חטיתא חית ואנא מיתת܂

9    εγω δε εζων χωρις νομου ποτε ελθουσης δε της εντολης η αμαρτια ανεζησεν εγω δε απεθανον


10   ܘܶܐܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܠܺܝ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ܂

10    ואשתכח לי פוקדנא הו דחיא למותא܂

10    και ευρεθη μοι η εντολη η εις ζωην αυτη εις θανατον


11   ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܚܰܬ݂ ܠܳܗ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐܰܛܥܝܰܬ݂ܰܢܝ ܘܒ݂ܶܗ ܩܛܰܠܬ݂ܰܢܝ܂

11    חטיתא גיר בעלתא דאשכחת לה ביד פוקדנא אטעיתני ובה קטלתני܂

11    η γαρ αμαρτια αφορμην λαβουσα δια της εντολης εξηπατησεν με και δι αυτης απεκτεινεν


12   ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܗ݈ܽܘ ܘܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܗ݈ܽܘ ܘܟ݂ܺܐܝܢ ܘܛܳܒ݂܂

12    נמוסא מדין קדיש הו ופוקדנא קדיש הו וכאין וטב܂

12    ωστε ο μεν νομος αγιος και η εντολη αγια και δικαια και αγαθη


13   ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܺܝ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܬ݂ ܚܳܣ ܐܶܠܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܚܙܶܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗܺܝ ܕ݁ܰܒ݂ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܡܪܰܬ݂ ܒ݁ܺܝ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܝܰܒ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ܂

13    טבתא הכיל לי למותא הו הות חס אלא חטיתא דתתחזא דחטיתא הי דבטבתא גמרת בי מותא דיתיראית תתחיב חטיתא בפוקדנא܂

13    το ουν αγαθον εμοι γεγονεν θανατος μη γενοιτο αλλα η αμαρτια ινα φανη αμαρτια δια του αγαθου μοι κατεργαζομενη θανατον ινα γενηται καθ υπερβολην αμαρτωλος η αμαρτια δια της εντολης


14   ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚ ܗ݈ܽܘ ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܡܙܰܒ݁ܰܢ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ܂

14    ידעינן גיר דנמוסא דרוח הו אנא דין דבסר אנא ומזבן אנא לחטיתא܂

14    οιδαμεν γαρ οτι ο νομος πνευματικος εστιν εγω δε σαρκικος ειμι πεπραμενος υπο την αμαρτιαν


15   ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܣܳܥܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܣܳܢܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ܂

15    מדם דסער אנא גיר לא ידע אנא ולא הוא מדם דצבא אנא עבד אנא אלא מדם דסנא אנא הו הו עבד אנא܂

15    ο γαρ κατεργαζομαι ου γινωσκω ου γαρ ο θελω τουτο πρασσω αλλ ο μισω τουτο ποιω


16   ܘܶܐܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܣܳܗܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ݈ܽܘ܂

16    ואן מדם דלא צבא אנא עבד אנא סהד אנא על נמוסא דשפיר הו܂

16    ει δε ο ου θελω τουτο ποιω συμφημι τω νομω οτι καλος


17   ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܢܳܐ ܣܳܥܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܡܪܳܐ ܒ݁ܺܝ܂

17    השא דין לא הוא אנא סער אנא הדא אלא חטיתא דעמרא בי܂

17    νυνι δε ουκετι εγω κατεργαζομαι αυτο αλλ η οικουσα εν εμοι αμαρτια


18   ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܒ݁ܺܝ ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܝ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܨܒ݁ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܦ݁ܫܺܝܩ ܠܺܝ ܕ݁ܶܐܣܥܪܺܝܗ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ܂

18    ידע אנא הו גיר דלא עמרא בי הנו דין בבסרי טבתא דאצבא גיר בטבתא פשיק לי דאסעריה דין לא משכח אנא܂

18    οιδα γαρ οτι ουκ οικει εν εμοι τουτεστιν εν τη σαρκι μου αγαθον το γαρ θελειν παρακειται μοι το δε κατεργαζεσθαι το καλον ουχ ευρισκω


19   ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܥܒ݁ܶܕ݂ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܳܗ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ܂

19    לא הוא גיר לטבתא דצבא אנא דאעבד עבד אנא אלא בישתא דלא צבא אנא דאעבד לה עבד אנא܂

19    ου γαρ ο θελω ποιω αγαθον αλλ ο ου θελω κακον τουτο πρασσω


20   ܘܶܐܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܡܪܳܐ ܒ݁ܺܝ܂

20    ואן מדם דלא צבא אנא עבד אנא לא הוא אנא עבד אנא אלא חטיתא דעמרא בי܂

20    ει δε ο ου θελω εγω τουτο ποιω ουκετι εγω κατεργαζομαι αυτο αλλ η οικουσα εν εμοι αμαρτια


21   ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܫܳܠܶܡ ܠܪܶܥܝܳܢܝ ܗܰܘ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܠܺܝ܂

21    משכח אנא הכיל לנמוסא דשלם לרעיני הו דצבא דנעבד טבתא מטל דבישתא קריבא הי לי܂

21    ευρισκω αρα τον νομον τω θελοντι εμοι ποιειν το καλον οτι εμοι το κακον παρακειται


22   ܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܘ܂

22    חדא אנא גיר בנמוסה דאלהא בברנשא דלגו܂

22    συνηδομαι γαρ τω νομω του θεου κατα τον εσω ανθρωπον


23   ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܒ݁ܗܰܕ݁ܳܡܰܝ ܕ݁ܡܰܩܪܶܒ݂ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܪܶܥܝܳܢܝ ܘܫܳܒ݂ܶܐ ܠܺܝ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܗܰܕ݁ܳܡܰܝ܂

23    חזא אנא דין נמוסא אחרנא בהדמי דמקרב לוקבל נמוסא דרעיני ושבא לי לנמוסא דחטיתא דאית בהדמי܂

23    βλεπω δε ετερον νομον εν τοις μελεσιν μου αντιστρατευομενον τω νομω του νοος μου και αιχμαλωτιζοντα με τω νομω της αμαρτιας τω οντι εν τοις μελεσιν μου


24   ܕ݁ܳܘܝܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܦ݂ܰܨܶܝܢܝ ܡܶܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ܂

24    דויא אנא ברנשא מנו נפציני מן פגרא הנא דמותא܂

24    ταλαιπωρος εγω ανθρωπος τις με ρυσεται εκ του σωματος του θανατου τουτου


25   ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܝ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ܂ ܀܀

25    מודא אנא לאלהא ביד מרן ישוע משיחא השא הכיל אנא ברעיני עבדא אנא דנמוסא דאלהא בבסרי דין איתי עבדא דנמוסא דחטיתא܂

25    ευχαριστω τω θεω δια ιησου χριστου του κυριου ημων αρα ουν αυτος εγω τω μεν νοι δουλευω νομω θεου τη δε σαρκι νομω αμαρτιας


܀ 1 ܀ 2 ܀ 3 ܀ 4 ܀ 5 ܀ 6 ܀ 7 ܀ 8 ܀ 9 ܀ 10 ܀ 11 ܀ 12 ܀ 13 ܀ 14 ܀ 15 ܀ 16 ܀
 

Home | About Us | Bible Forum | Contact Us |
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Bible Exegesis  |  Bible Forum  |  Murdock  |  Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate