Qyama Khadta - Aramaic New Testament
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Exegesis  |  Bible Forum  |  James Murdock  |  J.W. Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate
ܞ The Peshitta Aramaic-English Interlinear New Testament ܞ
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
- Bible Forum - Alphabets
- Watch Aramaic Movie
- J.W. Etheridge
- James Murdock
- George M. Lamsa
- Matthew Black
Acts of the Apostles - Chapter 13
܀ ܦܪܟܣܣ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܝܓ ܀


1   ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܢܺܝܓ݁ܶܪ ܘܠܽܘܩܺܝܳܣ ܕ݁ܡܶܢ ܩܽܘܪܺܝܢܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܡܰܢܰܐܝܶܠ ܒ݁ܰܪ ܡܪܰܒ݁ܝܳܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܘܫܳܐܘܳܠ܂

1    אית הוא דין בעדתא דאנטיכיא נביא ומלפנא ברנבא ושמעון דמתקרא ניגר ולוקיס דמן קורינא מדינתא ומנאיל בר מרבינוהי דהרודס טטררכא ושאול܂

1    ησαν δε τινες εν αντιοχεια κατα την ουσαν εκκλησιαν προφηται και διδασκαλοι ο τε βαρναβας και συμεων ο καλουμενος νιγερ και λουκιος ο κυρηναιος μαναην τε ηρωδου του τετραρχου συντροφος και σαυλος


2   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܦ݁ܪܽܘܫܘ ܠܺܝ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ܂

2    וכד הנון צימין הוו ומתכשפין לאלהא אמרת להון רוחא דקודשא פרושו לי לשאול ולברנבא לעבדא אינא דאנא קרית אנון܂

2    λειτουργουντων δε αυτων τω κυριω και νηστευοντων ειπεν το πνευμα το αγιον αφορισατε δη μοι τον τε βαρναβαν και τον σαυλον εις το εργον ο προσκεκλημαι αυτους


3   ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܨܳܡܘ ܘܨܰܠܺܝܘ ܣܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ܂

3    ובתר דצמו וצליו סמו עליהון אידא ושדרו אנון܂

3    τοτε νηστευσαντες και προσευξαμενοι και επιθεντες τας χειρας αυτοις απελυσαν


4   ܘܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܫܬ݁ܠܰܚܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܚܶܬ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܣܶܠܳܘܩܺܝܰܐ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܪܕ݂ܰܘ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܽܘܦ݁ܪܳܘܣ܂

4    והנון כד אשתלחו מן רוחא דקודשא נחתו להון לסלוקיא ומן תמן רדו בימא עדמא לקופרוס܂

4    ουτοι μεν ουν εκπεμφθεντες υπο του πνευματος του αγιου κατηλθον εις την σελευκειαν εκειθεν τε απεπλευσαν εις την κυπρον


5   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠܘ ܠܣܰܠܰܡܺܢܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܫܰܡܶܫ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܂

5    וכד עלו לסלמנא מדינתא מסברין הוו מלתה דמרן בכנושתא דיהודיא ויוחנן משמש הוא להון܂

5    και γενομενοι εν σαλαμινι κατηγγελλον τον λογον του θεου εν ταις συναγωγαις των ιουδαιων ειχον δε και ιωαννην υπηρετην


6   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܽܘܗ ܠܟ݂ܽܠܳܗ ܓ݁ܳܙܰܪܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܦ݁ܰܦ݂ܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܪܳܫܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪܫܽܘܡܳܐ܂

6    וכד אתכרכוה לכלה גזרתא עדמא לפפוס מדינתא אשכחו גברא חד חרשא יהודיא דאיתוהי הוא נביא דגלא דשמה הוא ברשומא܂

6    διελθοντες δε την νησον αχρι παφου ευρον τινα μαγον ψευδοπροφητην ιουδαιον ω ονομα βαριησους


7   ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݁ܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܣܶܪܓ݁ܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܩܪܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

7    הנא דביק הוא לגברא חכימא דאיתוהי הוא אנתופטוס ומתקרא הוא סרגיוס‌פולוס וקרא הוא אנתופטוס לשאול ולברנבא ובעא הוא דנשמע מנהון מלתא דאלהא܂

7    ος ην συν τω ανθυπατω σεργιω παυλω ανδρι συνετω ουτος προσκαλεσαμενος βαρναβαν και σαυλον επεζητησεν ακουσαι τον λογον του θεου


8   ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܚܰܪܳܫܳܐ ܒ݁ܰܪܫܽܘܡܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܪܓ݁ܰܡ ܫܡܶܗ ܐܶܠܽܘܡܰܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܢܥܰܩܡܺܝܘܗ݈ܝ ܠܰܐܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܂

8    קאם הוא דין לוקבלהון הו הנא חרשא ברשומא דמתתרגם שמה אלומס מטל דצבא הוא דנעקמיוהי לאנתופטוס מן הימנותא܂

8    ανθιστατο δε αυτοις ελυμας ο μαγος ουτως γαρ μεθερμηνευεται το ονομα αυτου ζητων διαστρεψαι τον ανθυπατον απο της πιστεως


9   ܫܳܐܘܳܠ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܚܳܪ ܒ݁ܶܗ܂

9    שאול דין הו דאתקרי פולוס אתמלי הוא ברוחא דקודשא וחר בה܂

9    σαυλος δε ο και παυλος πλησθεις πνευματος αγιου και ατενισας εις αυτον


10   ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܘ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܟ݁ܽܠ ܢܶܟ݂ܠܺܝܢ ܘܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܩܰܪܨܳܐ ܘܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܡܥܰܩܳܡܽܘ ܐܽܘܪܚܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܪܺܝܨܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ܂

10    ואמר או דמלא כל נכלין וכלהין בישתא ברה דאכל קרצא ובעלדבבא דכלה כאנותא לא שלא אנת למעקמו אורחתה תריצתא דמריא܂

10    ειπεν ω πληρης παντος δολου και πασης ραδιουργιας υιε διαβολου εχθρε πασης δικαιοσυνης ου παυση διαστρεφων τας οδους κυριου τας ευθειας


11   ܘܗܳܫܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܣܡܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܚܙܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܙܰܒ݂ܢܳܐ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ܂

11    והשא אידה דמריא עליך ותהוא סמא ולא תחזא שמשא עדמא לזבנא ובה בשעתא נפל עלוהי עמטנא וחשוכא ומתכרך הוא ובעא דמנו נאחוד באידה܂

11    και νυν ιδου χειρ του κυριου επι σε και εση τυφλος μη βλεπων τον ηλιον αχρι καιρου παραχρημα δε επεπεσεν επ αυτον αχλυς και σκοτος και περιαγων εζητει χειραγωγους


12   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܐܰܢܬ݂ܽܘܦ݁ܰܛܳܘܣ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܘܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ܂

12    וכד חזא אנתופטוס מדם דהוא אתדמר והימן ביולפנה דמריא܂

12    τοτε ιδων ο ανθυπατος το γεγονος επιστευσεν εκπλησσομενος επι τη διδαχη του κυριου


13   ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܪܕ݂ܰܘ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܰܦ݂ܳܘܣ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܦ݁ܶܪܓ݂ܺܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݁ܰܡܦ݂ܽܘܠܺܝܰܐ ܘܰܦ݂ܪܰܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܂

13    פולוס דין וברנבא רדו בימא מן פפוס מדינתא ואתו להון לפרגא מדינתא דפמפוליא ופרש מנהון יוחנן ואזל לה לאורשלם܂

13    αναχθεντες δε απο της παφου οι περι τον παυλον ηλθον εις περγην της παμφυλιας ιωαννης δε αποχωρησας απ αυτων υπεστρεψεν εις ιεροσολυμα


14   ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢ ܦ݁ܶܪܓ݂ܺܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܐܢܛܺܝܳܟ݂ܺܝܰܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݁ܺܝܣܺܝܕ݂ܺܝܰܐ ܘܥܰܠܘ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܘܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ܂

14    הנון דין נפקו מן פרגא ואתו לאנטיכיא מדינתא דפיסידיא ועלו לכנושתא ויתבו ביומא ושבתא܂

14    αυτοι δε διελθοντες απο της περγης παρεγενοντο εις αντιοχειαν της πισιδιας και εισελθοντες εις την συναγωγην τη ημερα των σαββατων εκαθισαν


15   ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܫܠܰܚܘ ܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܚܰܝܢ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ܂

15    ובתר דאתקרי נמוסא ונביא שלחו להון קשישא דכנושתא ואמרו גברא אחין אן הו דאית לכון מלתא דבויאא מללו עם עמא܂

15    μετα δε την αναγνωσιν του νομου και των προφητων απεστειλαν οι αρχισυναγωγοι προς αυτους λεγοντες ανδρες αδελφοι ει εστιν λογος εν υμιν παρακλησεως προς τον λαον λεγετε


16   ܘܩܳܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܐܢܺܝܦ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܡܰܥܘ܂

16    וקם פולוס ואניף אידה ואמר גברא בני איסריל ואילין דדחלין מן אלהא שמעו܂

16    αναστας δε παυλος και κατασεισας τη χειρι ειπεν ανδρες ισραηλιται και οι φοβουμενοι τον θεον ακουσατε


17   ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܒ݂ܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܘܰܐܪܺܝܡ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܰܘ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܒ݂ܰܕ݂ܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܰܦ݁ܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܳܗ܂

17    אלהה דעמא הנא גבא לאבהתן וארים ואורב אנון כד הוו תותבא בארעא דמצרין ובדרעא רמא אפק אנון מנה܂

17    ο θεος του λαου τουτου ισραηλ εξελεξατο τους πατερας ημων και τον λαον υψωσεν εν τη παροικια εν γη αιγυπτω και μετα βραχιονος υψηλου εξηγαγεν αυτους εξ αυτης


18   ܘܬ݂ܰܪܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܫܢܺܝܢ܂

18    ותרסי אנון במדברא ארבעין שנין܂

18    και ως τεσσαρακονταετη χρονον ετροποφορησεν αυτους εν τη ερημω


19   ܘܰܗܓ݂ܰܡ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܥܰܡ݈ܡܺܝܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܢܰܥܢ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܠܝܽܘܪܬ݁ܳܢܳܐ܂

19    והגם שבעא עממין בארעא דכנען ויהב להון ארעהון ליורתנא܂

19    και καθελων εθνη επτα εν γη χανααν κατεκληροδοτησεν αυτοις την γην αυτων


20   ܘܰܐܪܒ݁ܰܥ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ܂

20    וארבע מאא וחמשין שנין יהב להון דינא עדמא לשמואיל נביא܂

20    και μετα ταυτα ως ετεσιν τετρακοσιοις και πεντηκοντα εδωκεν κριτας εως σαμουηλ του προφητου


21   ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܶܐܠܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܫܳܐܘܳܠ ܒ݁ܰܪ ܩܺܝܫ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܢܝܳܡܺܝܢ ܫܢܺܝܢ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ܂

21    והידין שאלו להון מלכא ויהב להון אלהא לשאול בר קיש גברא מן שרבתא דבנימין שנין ארבעין܂

21    κακειθεν ητησαντο βασιλεα και εδωκεν αυτοις ο θεος τον σαουλ υιον κις ανδρα εκ φυλης βενιαμιν ετη τεσσαρακοντα


22   ܘܢܰܣܒ݁ܶܗ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܰܐܣܗܶܕ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܚܶܬ݂ ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܺܐܝܫܰܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܒ݁ܝ ܗܽܘ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܰܝ܂

22    ונסבה ואקים להון לדויד מלכא ואסהד עלוהי ואמר דאשכחת לדויד ברה דאישי גברא איך לבי הו נעבד כלהון צביני܂

22    και μεταστησας αυτον ηγειρεν αυτοις τον δαβιδ εις βασιλεα ω και ειπεν μαρτυρησας ευρον δαβιδ τον του ιεσσαι ανδρα κατα την καρδιαν μου ος ποιησει παντα τα θεληματα μου


23   ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܦ݁ܳܪܽܘܩܳܐ܂

23    מן זרעה דהנא אקים אלהא לאיסריל איך מא דאשתודי לישוע פרוקא܂

23    τουτου ο θεος απο του σπερματος κατ επαγγελιαν ηγειρεν τω ισραηλ σωτηρα ιησουν


24   ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܢܰܟ݂ܪܶܙ ܩܕ݂ܳܡ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ܂

24    ושדר ליוחנן דנכרז קדם מאתיתה מעמודיתא דתיבותא לכלה עמא דאיסריל܂

24    προκηρυξαντος ιωαννου προ προσωπου της εισοδου αυτου βαπτισμα μετανοιας παντι τω λαω ισραηλ


25   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܫܰܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܢܽܘ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪܩܶܐ ܕ݁ܰܡܣܳܢܰܘܗ݈ܝ܂

25    וכד משלם הוא יוחנן תשמשתה אמר הוא מנו סברין אנתון דאיתי לא הוית אנא אלא הא אתא בתרי הו דלא שוא אנא דאשרא ערקא דמסנוהי܂

25    ως δε επληρου ο ιωαννης τον δρομον ελεγεν τινα με υπονοειτε ειναι ουκ ειμι εγω αλλ ιδου ερχεται μετ εμε ου ουκ ειμι αξιος το υποδημα των ποδων λυσαι


26   ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܚܰܝܢ ܒ݁ܢܰܝ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܰܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ܂

26    גברא אחין בני שרבתה דאברהם ואילין דדחלין עמכון לאלהא לכון הו אשתדרת מלתא דחיא܂

26    ανδρες αδελφοι υιοι γενους αβρααμ και οι εν υμιν φοβουμενοι τον θεον υμιν ο λογος της σωτηριας ταυτης απεσταλη


27   ܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܥܳܡܽܘܪܶܐ ܕ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܪܺܫܳܢܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܰܪܓ݁ܶܫܘ ܒ݁ܳܗ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܫܰܒ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܳܢܽܘܗ݈ܝ ܘܫܰܠܶܡܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ܂

27    הלין גיר עמורא דאורשלם ורשניהון לא ארגשו בה אפלא בכתבא דנביא דמתקרין בכל שבא אלא דנוהי ושלמו הלין דכתיבן܂

27    οι γαρ κατοικουντες εν ιερουσαλημ και οι αρχοντες αυτων τουτον αγνοησαντες και τας φωνας των προφητων τας κατα παν σαββατον αναγινωσκομενας κριναντες επληρωσαν


28   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܫܶܐܠܘ ܡܶܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ܂

28    וכד לא אשכחו עלתא דמותא מדם שאלו מן פילטוס דנקטלוניהי܂

28    και μηδεμιαν αιτιαν θανατου ευροντες ητησαντο πιλατον αναιρεθηναι αυτο


29   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡܘ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܰܚܬ݂ܽܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܨܠܺܝܒ݂ܳܐ ܘܣܳܡܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ܂

29    וכד שלמו כלמדם דכתיב הוא עלוהי אחתוהי מן צליבא וסמוהי בית קבורא܂

29    ως δε ετελεσαν απαντα τα περι αυτου γεγραμμενα καθελοντες απο του ξυλου εθηκαν εις μνημειον


30   ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ܂

30    אלהא דין אקימה מן בית מיתא܂

30    ο δε θεος ηγειρεν αυτον εκ νεκρων


31   ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܣܠܶܩܘ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܣܳܗܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ܂

31    ואתחזי יומתא סגיאא לאילין דסלקו עמה מן גלילא לאורשלם והנון אנון השא סהדוהי לות עמא܂

31    ος ωφθη επι ημερας πλειους τοις συναναβασιν αυτω απο της γαλιλαιας εις ιερουσαλημ οιτινες εισιν μαρτυρες αυτου προς τον λαον


32   ܘܳܐܦ݂ ܚܢܰܢ ܗܳܐ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ܂

32    ואף חנן הא מסברינן לכון דשוודיא הו דהוא לות אבהתן܂

32    και ημεις υμας ευαγγελιζομεθα την προς τους πατερας επαγγελιαν γενομενην οτι ταυτην ο θεος εκπεπληρωκεν τοις τεκνοις αυτων ημιν αναστησας ιησουν


33   ܗܳܐ ܫܰܡܠܝܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܪܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂܂

33    הא שמליה אלהא לן לבניהון דאקים לישוע איך דכתיב במזמורא דתרין דברי אנת אנא יומנא ילדתך܂

33    ως και εν τω ψαλμω τω δευτερω γεγραπται υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε


34   ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܢܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܢܶܚܙܶܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܶܐܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ܂

34    והכנא אקימה אלהא מן בית מיתא דתוב לא נהפוך נחזא חבלא איך דאמר דאתל לכון טיבותה דדויד מהימנתא܂

34    οτι δε ανεστησεν αυτον εκ νεκρων μηκετι μελλοντα υποστρεφειν εις διαφθοραν ουτως ειρηκεν οτι δωσω υμιν τα οσια δαβιδ τα πιστα


35   ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܚܰܣܝܳܟ݂ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ܂

35    ותוב אמר בדוכתא אחרתא דלא יהבת לחסיך דנחזא חבלא܂

35    διο και εν ετερω λεγει ου δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαφθοραν


36   ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܫܰܡܶܫ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ݈ܝ ܘܰܚܙܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ܂

36    דויד גיר בשרבתה שמש צבינה דאלהא ושכב ואתתוסף על אבהוהי וחזא חבלא܂

36    δαβιδ μεν γαρ ιδια γενεα υπηρετησας τη του θεου βουλη εκοιμηθη και προσετεθη προς τους πατερας αυτου και ειδεν διαφθοραν


37   ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ܂

37    הנא דין דאקים אלהא לא חזא חבלא܂

37    ον δε ο θεος ηγειρεν ουκ ειδεν διαφθοραν


38   ܕ݁ܰܥܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ ܠܟ݂ܽܘܢ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢ ܚܛܳܗܶܐ܂

38    דעו הכיל אחי דבה בהנא מתכרז לכון שובקן חטהא܂

38    γνωστον ουν εστω υμιν ανδρες αδελφοι οτι δια τουτου υμιν αφεσις αμαρτιων καταγγελλεται


39   ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܽܘܢ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ܂

39    ומן כל דלא אשכחתון בנמוסא דמושא דתזדדקון בהנא כל דמהימן מזדדק܂

39    και απο παντων ων ουκ ηδυνηθητε εν τω νομω μωσεως δικαιωθηναι εν τουτω πας ο πιστευων δικαιουται


40   ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ܂

40    אזדהרו הכיל דלמא נאתא עליכון מדם דכתיב בנביא܂

40    βλεπετε ουν μη επελθη εφ υμας το ειρημενον εν τοις προφηταις


41   ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܡܒ݂ܰܣܪܳܢܶܐ ܘܬ݂ܶܬ݂ܡܗܽܘܢ ܘܬ݂ܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܽܘܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܫܬ݁ܰܥܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

41    דחזו מבסרנא ותתמהון ותתחבלון דעבדא עבד אנא ביומיכון אינא דלא תהימנון אן אנש משתעא לכון܂

41    ιδετε οι καταφρονηται και θαυμασατε και αφανισθητε οτι εργον εγω εργαζομαι εν ταις ημεραις υμων εργον ω ου μη πιστευσητε εαν τις εκδιηγηται υμιν


42   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܨܶܐܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܂

42    וכד נפקין הוו מן צאדיהון בעו מנהון דלשבתא אחרתא נמללון עמהון מלא הלין܂

42    εξιοντων δε εκ της συναγωγης των ιουδαιων παρεκαλουν τα εθνη εις το μεταξυ σαββατον λαληθηναι αυτοις τα ρηματα ταυτα


43   ܘܡܶܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܪܝܰܬ݂ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܶܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܘܳܐܦ݂ ܓ݁ܺܝܽܘܪܶܐ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܡܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܰܩܺܝܦ݂ܺܝܢ ܠܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

43    ומן דאשתרית כנושתא סגיאא יהודיא אזלו בתרהון ואף גיורא דדחלין הוו מן אלהא והנון ממללין הוו ומפיסין להון דנהוון נקיפין לטיבותה דאלהא܂

43    λυθεισης δε της συναγωγης ηκολουθησαν πολλοι των ιουδαιων και των σεβομενων προσηλυτων τω παυλω και τω βαρναβα οιτινες προσλαλουντες αυτοις επειθον αυτους επιμενειν τη χαριτι του θεου


44   ܘܰܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܟ݁ܶܢܫܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

44    ולשבתא אחרתא כנשת כלה מדינתא למשמע מלתה דאלהא܂

44    τω δε ερχομενω σαββατω σχεδον πασα η πολις συνηχθη ακουσαι τον λογον του θεου


45   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ ܚܣܳܡܳܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܰܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ܂

45    וכד חזו יהודיא כנשא סגיאא אתמליו חסמא וקימין הוו לוקבל מלא דאמר הוא פולוס ומגדפין הוו܂

45    ιδοντες δε οι ιουδαιοι τους οχλους επλησθησαν ζηλου και αντελεγον τοις υπο του παυλου λεγομενοις αντιλεγοντες και βλασφημουντες


46   ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܒ݂ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܘܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܘܰܦ݂ܣܰܩܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܢܶܝܢܰܢ ܠܰܢ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡ݈ܡܶܐ܂

46    אמר דין פולוס וברנבא עין בגלא לכון הו ולא הוא קדמית דתתאמר מלתה דאלהא אלא מטל דדחין אנתון לה מנכון ופסקתון על נפשכון דלא שוין אנתון לחיא דלעלם הא מתפנינן לן לות עממא܂

46    παρρησιασαμενοι δε ο παυλος και ο βαρναβας ειπον υμιν ην αναγκαιον πρωτον λαληθηναι τον λογον του θεου επειδη δε απωθεισθε αυτον και ουκ αξιους κρινετε εαυτους της αιωνιου ζωης ιδου στρεφομεθα εις τα εθνη


47   ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܰܩܕ݁ܰܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܣܳܡܬ݁ܳܟ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܚܰܝܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦ݁ܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ܂

47    הכנא גיר פקדן מרן איך דכתיב דסמתך נוהרא לעממא דתהוא לחיא עדמא לסופיה דארעא܂

47    ουτως γαρ εντεταλται ημιν ο κυριος τεθεικα σε εις φως εθνων του ειναι σε εις σωτηριαν εως εσχατου της γης


48   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܺܝܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ܂

48    וכד שמעין הוו עממא חדין הוו ומשבחין לאלהא והימנו אילין דסימין הוו לחיא דלעלם܂

48    ακουοντα δε τα εθνη εχαιρον και εδοξαζον τον λογον του κυριου και επιστευσαν οσοι ησαν τεταγμενοι εις ζωην αιωνιον


49   ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܗܰܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ܂

49    ומלתה דמריא מתמללא הות בכלה הו אתרא܂

49    διεφερετο δε ο λογος του κυριου δι ολης της χωρας


50   ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܰܪܶܓ݂ܘ ܠܪܺܫܶܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܢܶܫܶܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܥܰܠ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܥܰܠ ܒ݁ܰܪܢܰܒ݂ܰܐ ܘܰܐܦ݁ܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܚܽܘܡܰܝܗܽܘܢ܂

50    יהודיא דין גרגו לרשא דמדינתא ולנשא עתירתא אילין דדחלן הוי עמהון לאלהא ואקימו רדופיא על פולוס ועל ברנבא ואפקו אנון מן תחומיהון܂

50    οι δε ιουδαιοι παρωτρυναν τας σεβομενας γυναικας και τας ευσχημονας και τους πρωτους της πολεως και επηγειραν διωγμον επι τον παυλον και τον βαρναβαν και εξεβαλον αυτους απο των οριων αυτων


51   ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩܘ ܢܦ݂ܰܨܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܶܠܳܐ ܕ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܺܐܝܩܳܢܺܘܳܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ܂

51    וכד נפקו נפצו עליהון חלא דרגליהון ואתו להון לאיקנון מדינתא܂

51    οι δε εκτιναξαμενοι τον κονιορτον των ποδων αυτων επ αυτους ηλθον εις ικονιον


52   ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܡܶܬ݂ܡܠܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ܂ ܀܀

52    ותלמידא מתמלין הוו חדותא ורוחא דקודשא܂

52    οι δε μαθηται επληρουντο χαρας και πνευματος αγιου


܀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ܀
 

| Home | About Us | Bible Forum | Contact Us |
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Bible Exegesis  |  Bible Forum  |  Murdock  |  Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate