Qyama Khadta - Aramaic New Testament
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Exegesis  |  Bible Forum  |  James Murdock  |  J.W. Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate
ܞ The Peshitta Aramaic-English Interlinear New Testament ܞ
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
- Bible Forum - Alphabets
- Watch Aramaic Movie
- J.W. Etheridge
- James Murdock
- George M. Lamsa
- Matthew Black
The Epistle To The Hebrews - Chapter 7
܀ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܙ ܀


1   ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܠܶܟ݂ ܫܳܠܺܝܡ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܗܽܘ ܐܰܪܥܶܗ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ ܡܶܢ ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܒ݂ܰܪܟ݂ܶܗ܂

1    הנא דין מלכיזדק איתוהי מלך שלים כומרא דאלהא מרימא והו ארעה לאברהם כד הפך מן חרבא דמלכא וברכה܂

1    ουτος γαρ ο μελχισεδεκ βασιλευς σαλημ ιερευς του θεου του υψιστου ο συναντησας αβρααμ υποστρεφοντι απο της κοπης των βασιλεων και ευλογησας αυτον


2   ܘܠܶܗ ܦ݁ܪܰܫ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܫܰܩ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܶܗ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܡܠܶܟ݂ ܫܳܠܺܝܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ܂

2    ולה פרש אברהם מעסרא מן כלמדם דאית הוא עמה מתפשק דין שמה מלכא דכאנותא ותוב מלך שלים דאיתוהי מלכא דשלמא܂

2    ω και δεκατην απο παντων εμερισεν αβρααμ πρωτον μεν ερμηνευομενος βασιλευς δικαιοσυνης επειτα δε και βασιλευς σαλημ ο εστιν βασιλευς ειρηνης


3   ܕ݁ܠܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܠܳܐ ܐܶܡܶܗ ܐܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ܘ ܒ݁ܫܰܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܰܘܗ݈ܝ ܘܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܰܘܗ݈ܝ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ ܟ݁ܽܘܡܪܽܘܬ݂ܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܂

3    דלא אבוהי ולא אמה אתכתבו בשרבתא ולא רישיתא דיומוהי ולא שולמא דחיוהי אלא בדמותא דברה דאלהא מקויא כומרותה לעלם܂

3    απατωρ αμητωρ αγενεαλογητος μητε αρχην ημερων μητε ζωης τελος εχων αφωμοιωμενος δε τω υιω του θεου μενει ιερευς εις το διηνεκες


4   ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܡܳܐ ܪܰܒ݂ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܪܺܝܫ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܕ݁ܪܺܫܝܳܬ݂ܳܐ܂

4    חזו דין כמא רב הנא דאברהם ריש אבהתא לה יהב מעסרא דרשיתא܂

4    θεωρειτε δε πηλικος ουτος ω και δεκατην αβρααμ εδωκεν εκ των ακροθινιων ο πατριαρχης


5   ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܠܶܘܺܝ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܘܡܪܽܘܬ݂ܳܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܨܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܢܦ݂ܰܩܘ܂

5    אילין גיר מן בני לוי דמקבלין הוו כומרותא פוקדנא אית הוא להון דנמוסא דנסבון מעסרא מן עמא הנון מן אחיהון כד אף הנון מן חצה דאברהם נפקו܂

5    και οι μεν εκ των υιων λευι την ιερατειαν λαμβανοντες εντολην εχουσιν αποδεκατουν τον λαον κατα τον νομον τουτεστιν τους αδελφους αυτων καιπερ εξεληλυθοτας εκ της οσφυος αβρααμ


6   ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܫܰܪܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܫܩܰܠ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܒ݂ܰܪܟ݂ܶܗ ܠܗܰܘ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ܂

6    הנא דין דלא כתיב בשרבתהון מעסרא שקל מן אברהם וברכה להו דקבל מולכנא܂

6    ο δε μη γενεαλογουμενος εξ αυτων δεδεκατωκεν τον αβρααμ και τον εχοντα τας επαγγελιας ευλογηκεν


7   ܕ݁ܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܨܺܝܪ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܪܰܟ݂ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܡܶܢܶܗ܂

7    דלא חרינא דין הו דבציר מתברך מן הו דמיתר מנה܂

7    χωρις δε πασης αντιλογιας το ελαττον υπο του κρειττονος ευλογειται


8   ܘܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܡܳܝܬ݁ܺܝܢ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܠܗܰܠ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝ ܗ݈ܽܘ܂

8    והרכא בנינשא דמיתין נסבין מעסרא להל דין הו דאסהד עלוהי כתבא דחי הו܂

8    και ωδε μεν δεκατας αποθνησκοντες ανθρωποι λαμβανουσιν εκει δε μαρτυρουμενος οτι ζη


9   ܘܰܐܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܳܦ݂ ܠܶܘܺܝ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܢܳܣܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܐܶܬ݂ܥܰܣܰܪ܂

9    ואיך אנש נאמר ביד אברהם אף לוי הו דמעסרא נסב הוא אף הו אתעסר܂

9    και ως επος ειπειν δια αβρααμ και λευι ο δεκατας λαμβανων δεδεκατωται


10   ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܚܰܨܶܗ ܗܘܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܪܥܶܗ ܠܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ܂

10    עדכיל גיר בחצה הוא דאבוהי כד ארעה למלכיזדק܂

10    ετι γαρ εν τη οσφυι του πατρος ην οτε συνηντησεν αυτω ο μελχισεδεκ


11   ܐܶܠܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܓ݁ܡܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܟ݁ܽܘܡܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܘܳܝܶܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܣܺܝܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܰܢܩܽܘܡ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ܂

11    אלו הכיל גמירותא ביד כומרותא דלויא איתיה הות דבה סים נמוסא לעמא למנא מתבעא הוא כומרא אחרנא דנקום בדמותה דמלכיזדק אמר דין דבדמותה דאהרון נהוא܂

11    ει μεν ουν τελειωσις δια της λευιτικης ιερωσυνης ην ο λαος γαρ επ αυτη νενομοθετητο τις ετι χρεια κατα την ταξιν μελχισεδεκ ετερον ανιστασθαι ιερεα και ου κατα την ταξιν ααρων λεγεσθαι


12   ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܡܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ܂

12    אלא איכנא דהוא שוחלפא בכומרותא הכנא הוא שוחלפא אף בנמוסא܂

12    μετατιθεμενης γαρ της ιερωσυνης εξ αναγκης και νομου μεταθεσις γινεται


13   ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܡܶܢܳܗ ܠܳܐ ܫܰܡܶܫ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ܂

13    הו גיר דאתאמר עלוהי הלין מן שרבתא הו אחרתא אתילד דאנש ממתום מנה לא שמש במדבחא܂

13    εφ ον γαρ λεγεται ταυτα φυλης ετερας μετεσχηκεν αφ ης ουδεις προσεσχηκεν τω θυσιαστηριω


14   ܓ݁ܰܠܝܳܐ ܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܚ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܠܶܝܗ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܡܪܽܘܬ݂ܳܐ܂

14    גליא הי גיר דמן יהודא דנח מרן מן שרבתא דלא אמר עליה מושא מדם על כומרותא܂

14    προδηλον γαρ οτι εξ ιουδα ανατεταλκεν ο κυριος ημων εις ην φυλην ουδεν περι ιερωσυνης μωσης ελαλησεν


15   ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܐ ܒ݁ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ ܩܳܐܶܡ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ܂

15    ויתיראית תוב ידיעא בהי דאמר דבדמותה דמלכיזדק קאם כומרא אחרנא܂

15    και περισσοτερον ετι καταδηλον εστιν ει κατα την ομοιοτητα μελχισεδεκ ανισταται ιερευς ετερος


16   ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܢܳܝܶܐ ܗܳܘܶܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܪܶܝܢ܂

16    הו דלא הוא בנמוסא דפוקדנא פגרניא הוא אלא בחילא דחיא דלא משתרין܂

16    ος ου κατα νομον εντολης σαρκικης γεγονεν αλλα κατα δυναμιν ζωης ακαταλυτου


17   ܡܰܣܗܶܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ܂

17    מסהד גיר עלוהי דאנת הו כומרא לעלם בדמותה דמלכיזדק܂

17    μαρτυρει γαρ οτι συ ιερευς εις τον αιωνα κατα την ταξιν μελχισεδεκ


18   ܫܽܘܚܠܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܠܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܶܗ ܘܰܕ݂ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ܂

18    שוחלפא דין דהוא לפוקדנא קדמיא מטל מחילותה ודיותרן לית הוא בה܂

18    αθετησις μεν γαρ γινεται προαγουσης εντολης δια το αυτης ασθενες και ανωφελες


19   ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܓ݁ܡܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܶܝܢ ܚܠܳܦ݂ܰܘܗ݈ܝ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܂

19    מדם גיר לא גמר נמוסא על דין חלפוהי סברא דמיתר מנה דבה מתקרבינן לאלהא܂

19    ουδεν γαρ ετελειωσεν ο νομος επεισαγωγη δε κρειττονος ελπιδος δι ης εγγιζομεν τω θεω


20   ܘܫܰܪܪܶܗ ܠܰܢ ܒ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ܂

20    ושררה לן במומתא܂

20    και καθ οσον ου χωρις ορκωμοσιας οι μεν γαρ χωρις ορκωμοσιας εισιν ιερεις γεγονοτες


21   ܗܳܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܘܰܘ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܕ݁ܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܕ݂ܰܓ݁ܶܠ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ܂

21    הנון גיר דלא מומתא הוו כומרא הנא דין במומתא איך דאמר לה ביד דויד דימא מריא ולא נדגל דאנת הו כומרא לעלם בדמותה דמלכיזדק܂

21    ο δε μετα ορκωμοσιας δια του λεγοντος προς αυτον ωμοσεν κυριος και ου μεταμεληθησεται συ ιερευς εις τον αιωνα κατα την ταξιν μελχισεδεκ


22   ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܡܝܰܬ݁ܪܳܐ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܥܰܪܳܒ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ܂

22    הנא כלה מיתרא דיתקא הדא דהוא בה ערבא ישוע܂

22    κατα τοσουτον κρειττονος διαθηκης γεγονεν εγγυος ιησους


23   ܘܗܳܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܝܬ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܰܢܩܰܘܽܘܢ܂

23    והנון הוו כומרא סגיאא מטל דמיתין הוו ולא משתבקין הוו דנקוון܂

23    και οι μεν πλειονες εισιν γεγονοτες ιερεις δια το θανατω κωλυεσθαι παραμενειν


24   ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܩܰܝܳܡ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܪܳܐ ܟ݁ܽܘܡܪܽܘܬ݂ܶܗ܂

24    הנא דין מטל דלעלם קים לא עברא כומרותה܂

24    ο δε δια το μενειν αυτον εις τον αιωνα απαραβατον εχει την ιερωσυνην


25   ܘܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܠܥܳܠܰܡ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܡܰܣܶܩ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܗܽܘܢ܂

25    ומשכח למחיו לעלם לאילין דמתקרבין באידה לאלהא חי הו גיר בכלזבן ומסק צלותא חלפיהון܂

25    οθεν και σωζειν εις το παντελες δυναται τους προσερχομενους δι αυτου τω θεω παντοτε ζων εις το εντυγχανειν υπερ αυτων


26   ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܙܳܕ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܢ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܺܝܫܽܘ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܺܝܩ ܡܶܢ ܚܛܳܗܶܐ ܘܰܡܪܰܝܰܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܂

26    דאיך הנא גיר כומרא אף זדק הוא לן דכיא דלא בישו ודלא טולשא דפריק מן חטהא ומרים לעל מן שמיא܂

26    τοιουτος γαρ ημιν επρεπεν αρχιερευς οσιος ακακος αμιαντος κεχωρισμενος απο των αμαρτωλων και υψηλοτερος των ουρανων γενομενος


27   ܘܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܕ݁ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܚܠܳܦ݂ ܚܛܳܗܰܘܗ݈ܝ ܢܩܰܪܶܒ݂ ܕ݁ܶܒ݂ܚܶܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܡܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܗ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܩܰܪܶܒ݂܂

27    ולית לה אולצנא כליום איך רבי כומרא דלוקדם חלף חטהוהי נקרב דבחא והידין חלף עמא הדא גיר עבדה חדא זבן בנפשה דקרב܂

27    ος ουκ εχει καθ ημεραν αναγκην ωσπερ οι αρχιερεις προτερον υπερ των ιδιων αμαρτιων θυσιας αναφερειν επειτα των του λαου τουτο γαρ εποιησεν εφαπαξ εαυτον ανενεγκας


28   ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ ܡܩܺܝܡ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܪܳܐ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܂ ܀܀

28    נמוסא גיר בנינשא הו כריהא מקים כומרא מלתא דין דמומתא דהות בתר נמוסא ברא גמירא לעלם܂

28    ο νομος γαρ ανθρωπους καθιστησιν αρχιερεις εχοντας ασθενειαν ο λογος δε της ορκωμοσιας της μετα τον νομον υιον εις τον αιωνα τετελειωμενον


܀ 1 ܀ 2 ܀ 3 ܀ 4 ܀ 5 ܀ 6 ܀ 7 ܀ 8 ܀ 9 ܀ 10 ܀ 11 ܀ 12 ܀ 13 ܀
 

Home | About Us | Bible Forum | Contact Us |
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Bible Exegesis  |  Bible Forum  |  Murdock  |  Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate