Qyama Khadta - Aramaic New Testament
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Exegesis  |  Bible Forum  |  James Murdock  |  J.W. Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate
ܞ The Peshitta Aramaic-English Interlinear New Testament ܞ
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
Chapter 23 - ܟܓ - כג
Chapter 24 - ܟܕ - כד
Chapter 25 - ܟܗ - כה
Chapter 26 - ܟܘ - כו
Chapter 27 - ܟܙ - כז
Chapter 28 - ܟܚ - כח
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א Chapter 1 - ܐ - א
Chapter 2 - ܒ - ב
Chapter 3 - ܓ - ג
Chapter 4 - ܕ - ד
Chapter 5 - ܗ - ה
Chapter 6 - ܘ - ו
Chapter 7 - ܙ - ז
Chapter 8 - ܚ - ח
Chapter 9 - ܛ - ט
Chapter 10 - ܝ - י
Chapter 11 - ܝܐ - יא
Chapter 12 - ܝܒ - יב
Chapter 13 - ܝܓ - יג
Chapter 14 - ܝܕ - יד
Chapter 15 - ܝܗ - יה
Chapter 16 - ܝܘ - יו
Chapter 17 - ܝܙ - יז
Chapter 18 - ܝܚ - יח
Chapter 19 - ܝܛ - יט
Chapter 20 - ܟ - ך
Chapter 21 - ܟܐ - כא
Chapter 22 - ܟܒ - כב
- Bible Forum - Alphabets
- Watch Aramaic Movie
- J.W. Etheridge
- James Murdock
- George M. Lamsa
- Matthew Black
The Gospel According To Luke - Chapter 10
܀ ܠܘܩܐ ܝ ܀


1   ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܦ݁ܪܰܫ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܫܰܒ݂ܥܺܝܢ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܠܟ݂ܽܠ ܐܰܬ݂ܰܪ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ܂

1    בתר הלין פרש ישוע מן תלמידוהי אחרנא שבעין ושדר אנון תרין תרין קדם פרצופה לכל אתר ומדינא דעתיד הוא למאזל܂

1    μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου εμελλεν αυτος ερχεσθαι


2   ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܘܦ݂ܳܥܠܶܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܒ݁ܥܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢ ܡܳܪܶܐ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܦ݁ܳܥܠܶܐ ܠܰܚܨܳܕ݂ܶܗ܂

2    ואמר להון חצדא סגי ופעלא זעורין בעו הכיל מן מרא חצדא דנפק פעלא לחצדה܂

2    ελεγεν ουν προς αυτους ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι δεηθητε ουν του κυριου του θερισμου οπως εκβαλλη εργατας εις τον θερισμον αυτου


3   ܙܶܠܘ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܶܐ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܕ݁ܺܐܒ݂ܶܐ܂

3    זלו הא אנא משדר אנא לכון איך אמרא ביני דאבא܂

3    υπαγετε ιδου εγω αποστελλω υμας ως αρνας εν μεσω λυκω


4   ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܩܠܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܺܝܣܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܪܡܳܠܶܐ ܘܠܳܐ ܡܣܳܢܶܐ ܘܒ݂ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܶܐܠܽܘܢ܂

4    לא תשקלון לכון כיסא ולא תרמלא ולא מסנא ובשלמא דאנש באורחא לא תשאלון܂

4    μη βασταζετε βαλαντιον μη πηραν μηδε υποδηματα και μηδενα κατα την οδον ασπασησθε


5   ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܶܡܰܪܘ ܫܠܳܡܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܳܢܳܐ܂

5    ולאינא ביתא דעאלין אנתון לוקדם אמרו שלמא לביתא הנא܂

5    εις ην δ αν οικιαν εισερχησθε πρωτον λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω


6   ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܢܶܗܦ݁ܽܘܟ݂܂

6    ואן אית תמן בר שלמא נתתניח עלוהי שלמכון אן דין לא עליכון נהפוך܂

6    και εαν μεν η εκει ο υιος ειρηνης επαναπαυσεται επ αυτον η ειρηνη υμων ει δε μηγε εφ υμας ανακαμψει


7   ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܘܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܥܣܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܫܳܘܶܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܳܥܠܳܐ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܘܠܳܐ ܬ݁ܫܰܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ܂

7    בה דין בביתא הוו כד לעסין אנתון ושתין מן דילהון שוא הו גיר פעלא אגרה ולא תשנון מן ביתא לביתא܂

7    εν αυτη δε τη οικια μενετε εσθιοντες και πινοντες τα παρ αυτων αξιος γαρ ο εργατης του μισθου αυτου εστιν μη μεταβαινετε εξ οικιας εις οικιαν


8   ܘܠܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܥܰܣܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܠܟ݂ܽܘܢ܂

8    ולאידא מדינתא דעאלין אנתון ומקבלין לכון לעסו מדם דמתתסים לכון܂

8    και εις ην δ αν πολιν εισερχησθε και δεχωνται υμας εσθιετε τα παρατιθεμενα υμιν


9   ܘܰܐܣܰܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܺܝܢ ܒ݁ܳܗ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

9    ואסו לאילין דכריהין בה ואמרו להון קרבת עליכון מלכותה דאלהא܂

9    και θεραπευετε τους εν αυτη ασθενεις και λεγετε αυτοις ηγγικεν εφ υμας η βασιλεια του θεου


10   ܠܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܦ݁ܽܘܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܫܽܘܩܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ܂

10    לאידא מדינתא דין דעאלין אנתון ולא נקבלונכון פוקו לכון לשוקא ואמרו܂

10    εις ην δ αν πολιν εισερχησθε και μη δεχωνται υμας εξελθοντες εις τας πλατειας αυτης ειπατε


11   ܘܳܐܦ݂ ܚܶܠܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܶܩ ܠܰܢ ܒ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܢ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܢܳܦ݂ܨܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܪܰܡ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܥܘ ܕ݁ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

11    ואף חלא דדבק לן ברגלין מן מדינתכון נפצין חנן לכון ברם הדא דעו דקרבת לה עליכון מלכותה דאלהא܂

11    και τον κονιορτον τον κολληθεντα ημιν εκ της πολεως υμων απομασσομεθα υμιν πλην τουτο γινωσκετε οτι ηγγικεν εφ υμας η βασιλεια του θεου


12   ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܣܕ݂ܽܘܡ ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ܂

12    אמר אנא לכון דלסדום נהוא ניח ביומא הו או למדינתא הי܂

12    λεγω δε υμιν οτι σοδομοις εν τη ημερα εκεινη ανεκτοτερον εσται η τη πολει εκεινη


13   ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܟ݁ܳܘܪܰܙܺܝܢ ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܨܰܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܒ݁ܨܽܘܪ ܘܰܒ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܶܐ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܟ݂ܶܝܢ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܣܰܩܶܐ ܘܰܒ݂ܩܶܛܡܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ܂

13    וי לכי כורזין וי לכי בית‌צידא דאלו בצור ובצידן הוו חילא דהוו בכין כבר דין בסקא ובקטמא תבו܂

13    ουαι σοι χωραζιν ουαι σοι βηθσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημεναι μετενοησαν


14   ܒ݁ܪܰܡ ܠܨܽܘܪ ܘܰܠܨܰܝܕ݁ܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܠܟ݂ܶܝܢ܂

14    ברם לצור ולצידן נהוא ניח בדינא או לכין܂

14    πλην τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται εν τη κρισει η υμιν


15   ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܝ ܟ݁ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܗܳܝ ܕ݁ܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܬ݁ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬ݁ܶܬ݁ܰܚܬ݁ܶܝܢ܂

15    ואנתי כפרנחום הי דעדמא לשמיא אתתרימתי עדמא לשיול תתחתין܂

15    και συ καπερναουμ η εως του ουρανου υψωθεισα εως αδου καταβιβασθηση


16   ܡܰܢ ܕ݁ܰܠܟ݂ܽܘܢ ܫܳܡܰܥ ܠܺܝ ܫܳܡܰܥ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܠܟ݂ܽܘܢ ܛܳܠܶܡ ܠܺܝ ܗ݈ܽܘ ܛܳܠܶܡ ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܺܝ ܛܳܠܶܡ ܛܳܠܶܡ ܠܡܰܢ ܕ݁ܫܰܠܚܰܢܝ܂

16    מן דלכון שמע לי שמע ומן דלכון טלם לי הו טלם ומן דלי טלם טלם למן דשלחני܂

16    ο ακουων υμων εμου ακουει και ο αθετων υμας εμε αθετει ο δε εμε αθετων αθετει τον αποστειλαντα με


17   ܘܰܗܦ݂ܰܟ݂ܘ ܗܳܢܽܘܢ ܫܰܒ݂ܥܺܝܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܐܳܦ݂ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܠܰܢ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂܂

17    והפכו הנון שבעין דשדר בחדותא רבתא ואמרין לה מרן אף שאדא משתעבדין לן בשמך܂

17    υπεστρεψαν δε οι εβδομηκοντα μετα χαρας λεγοντες κυριε και τα δαιμονια υποτασσεται ημιν εν τω ονοματι σου


18   ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܳܙܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܰܪܩܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܂

18    הו דין אמר להון חזא הוית לה לסטנא דנפל איך ברקא מן שמיא܂

18    ειπεν δε αυτοις εθεωρουν τον σαταναν ως αστραπην εκ του ουρανου πεσοντα


19   ܗܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܝܫܺܝܢ ܚܘܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܥܶܩܰܪܒ݂ܶܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܢܰܗܰܪܟ݂ܽܘܢ܂

19    הא יהב אנא לכון שולטנא דהויתון דישין חוותא ועקרבא וכלה חילה דבעלדבבא ומדם לא נהרכון܂

19    ιδου διδωμι υμιν την εξουσιαν του πατειν επανω οφεων και σκορπιων και επι πασαν την δυναμιν του εχθρου και ουδεν υμας ου μη αδικησει


20   ܒ݁ܪܰܡ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܕ݁ܽܘܢ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܚܕ݂ܰܘ ܕ݁ܰܫܡܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ܘ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂

20    ברם בהדא לא תחדון דשאדא משתעבדין לכון אלא חדו דשמהיכון אתכתבו בשמיא܂

20    πλην εν τουτω μη χαιρετε οτι τα πνευματα υμιν υποτασσεται χαιρετε δε μαλλον οτι τα ονοματα υμων εγραφη εν τοις ουρανοις


21   ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܪܘܰܙ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܡܳܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕ݂ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܣܺܝܬ݁ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܘܣܰܟ݁ܽܘܠܬ݂ܳܢܶܐ ܘܰܓ݂ܠܰܝܬ݁ ܐܶܢܶܝܢ ܠܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܐܺܝܢ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁܂

21    בה בשעתא רוז ישוע ברוחא דקודשא ואמר מודא אנא לך אבי מרא דשמיא ודארעא דכסית הלין מן חכימא וסכולתנא וגלית אנין לילודא אין אבי דהכנא הוא צבינא קדמיך܂

21    εν αυτη τη ωρα ηγαλλιασατο τω πνευματι ο ιησους και ειπεν εξομολογουμαι σοι πατερ κυριε του ουρανου και της γης οτι απεκρυψας ταυτα απο σοφων και συνετων και απεκαλυψας αυτα νηπιοις ναι ο πατηρ οτι ουτως εγενετο ευδοκια εμπροσθεν σου


22   ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܰܢܽܘ ܒ݁ܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܪܳܐ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܶܐܢ ܢܶܨܒ݁ܶܐ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܢܶܓ݂ܠܶܐ܂

22    ואתפני לות תלמידוהי ואמר להון כל מדם אשתלם לי מן אבי ולא אנש ידע מנו ברא אלא אן אבא ומנו אבא אלא אן ברא ולמן דאן נצבא ברא דנגלא܂

22    παντα παρεδοθη μοι υπο του πατρος μου και ουδεις γινωσκει τις εστιν ο υιος ει μη ο πατηρ και τις εστιν ο πατηρ ει μη ο υιος και ω εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι


23   ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܶܝܢ ܠܥܰܝܢܶܐ ܕ݁ܚܳܙܝܳܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܳܙܶܝܢ܂

23    ואתפני לות תלמידוהי בלחודיהון ואמר טוביהין לעינא דחזין מדם דאנתון חזין܂

23    και στραφεις προς τους μαθητας κατ ιδιαν ειπεν μακαριοι οι οφθαλμοι οι βλεποντες α βλεπετε


24   ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ ܨܒ݂ܰܘ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ܂

24    אמר אנא לכון גיר דנביא סגיאא ומלכא צבו דנחזון מדם דחזין אנתון ולא חזו ולמשמע מדם דאנתון שמעין ולא שמעו܂

24    λεγω γαρ υμιν οτι πολλοι προφηται και βασιλεις ηθελησαν ιδειν α υμεις βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν


25   ܘܗܳܐ ܣܳܦ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܳܡ ܕ݁ܰܢܢܰܣܶܝܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܺܐܪܰܬ݂ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ܂

25    והא ספרא חד קם דננסיוהי ואמר מלפנא מנא אעבד דארת חיא דלעלם܂

25    και ιδου νομικος τις ανεστη εκπειραζων αυτον και λεγων διδασκαλε τι ποιησας ζωην αιωνιον κληρονομησω


26   ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁܂

26    הו דין ישוע אמר לה בנמוסא איכנא כתיב איכנא קרא אנת܂

26    ο δε ειπεν προς αυτον εν τω νομω τι γεγραπται πως αναγινωσκεις


27   ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܬ݂ܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂ ܘܰܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂܂

27    ענא ואמר לה דתרחם למריא אלהך מן כלה לבך ומן כלה נפשך ומן כלה חילך ומן כלה רעינך ולקריבך איך נפשך܂

27    ο δε αποκριθεις ειπεν αγαπησεις κυριον τον θεον σου εξ ολης της καρδιας σου και εξ ολης της ψυχης σου και εξ ολης της ισχυος σου και εξ ολης της διανοιας σου και τον πλησιον σου ως σεαυτον


28   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܬ݁ܪܺܝܨܳܐܝܺܬ݂ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܘܬ݂ܺܚܶܐ܂

28    אמר לה ישוע תריצאית אמרת הדא עבד ותחא܂

28    ειπεν δε αυτω ορθως απεκριθης τουτο ποιει και ζηση


29   ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܨܒ݂ܳܐ ܠܰܡܙܰܕ݁ܳܩܽܘ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܘܡܰܢܽܘ ܩܰܪܺܝܒ݂ܝ܂

29    הו דין כד צבא למזדקו נפשה אמר לה ומנו קריבי܂

29    ο δε θελων δικαιουν εαυτον ειπεν προς τον ιησουν και τις εστιν μου πλησιον


30   ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܳܚܶܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܠܶܣܛܳܝܶܐ ܘܫܰܠܚܽܘܗ݈ܝ ܘܰܡܚܰܐܘܽܗ݈ܝ ܘܫܰܒ݂ܩܽܘܗ݈ܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܩܰܝܳܡܳܐ ܒ݁ܶܗ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܘܶܐܙܰܠܘ܂

30    אמר לה ישוע גברא חד נחת הוא מן אורשלם לאיריחו ונפלו עלוהי לסטיא ושלחוהי ומחאוהי ושבקוהי כד קליל קימא בה נפשא ואזלו܂

30    υπολαβων δε ο ιησους ειπεν ανθρωπος τις κατεβαινεν απο ιερουσαλημ εις ιεριχω και λησταις περιεπεσεν οι και εκδυσαντες αυτον και πληγας επιθεντες απηλθον αφεντες ημιθανη τυγχανοντα


31   ܘܰܓ݂ܕ݂ܰܫ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܳܚܶܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܘܰܚܙܳܝܗ݈ܝ ܘܰܥܒ݂ܰܪ܂

31    וגדש כהנא חד נחת הוא באורחא הי וחזיהי ועבר܂

31    κατα συγκυριαν δε ιερευς τις κατεβαινεν εν τη οδω εκεινη και ιδων αυτον αντιπαρηλθεν


32   ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܶܘܳܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܡܛܳܐ ܠܗܳܝ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܚܙܳܝܗ݈ܝ ܘܰܥܒ݂ܰܪ܂

32    והכנא אף לויא אתא מטא להי דוכתא וחזיהי ועבר܂

32    ομοιως δε και λευιτης γενομενος κατα τον τοπον ελθων και ιδων αντιπαρηλθεν


33   ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܚܙܳܝܗ݈ܝ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ܂

33    אנש דין שמריא כד רדא הוא אתא איכא דאיתוהי הוא וחזיהי ואתרחם עלוהי܂

33    σαμαρειτης δε τις οδευων ηλθεν κατ αυτον και ιδων αυτον εσπλαγχνισθη


34   ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܘܰܥܨܰܒ݂ ܡܰܚܘܳܬ݂ܶܗ ܘܰܢܨܰܠ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܦ݂ܽܘܬ݁ܩܳܐ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ݈ܝ܂

34    ואתקרב ועצב מחותה ונצל עליהין חמרא ומשחא וסמה על חמרה ואיתיה לפותקא ואתבטל לה עלוהי܂

34    και προσελθων κατεδησεν τα τραυματα αυτου επιχεων ελαιον και οινον επιβιβασας δε αυτον επι το ιδιον κτηνος ηγαγεν αυτον εις πανδοχειον και επεμεληθη αυτου


35   ܘܰܠܨܰܦ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܦ݁ܶܩ ܬ݁ܪܶܝܢ ܕ݁ܺܝܢܳܪܺܝܢ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܦ݂ܽܘܬ݁ܩܳܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܺܨܰܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܘܶܐܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܬ݁ܰܦ݁ܶܩ ܡܳܐ ܕ݁ܗܳܦ݂ܶܟ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂܂

35    ולצפרה דיומא אפק תרין דינרין יהב לפותקיא ואמר לה יצף דילה ואן מדם יתיר תפק מא דהפך אנא יהב אנא לך܂

35    και επι την αυριον εξελθων εκβαλων δυο δηναρια εδωκεν τω πανδοχει και ειπεν αυτω επιμεληθητι αυτου και ο τι αν προσδαπανησης εγω εν τω επανερχεσθαι με αποδωσω σοι


36   ܡܰܢܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ ܓ݁ܰܝܳܣܶܐ܂

36    מנו הכיל מן הלין תלתא מתחזא לך דהוא קריבא להו דנפל באידי גיסא܂

36    τις ουν τουτων των τριων δοκει σοι πλησιον γεγονεναι του εμπεσοντος εις τους ληστας


37   ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܙܶܠ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܥܳܒ݂ܶܕ݂܂

37    הו דין אמר הו דאתרחם עלוהי אמר לה ישוע זל אף אנת הכנא הוית עבד܂

37    ο δε ειπεν ο ποιησας το ελεος μετ αυτου ειπεν ουν αυτω ο ιησους πορευου και συ ποιει ομοιως


38   ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܥܰܠ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݂ܶܗ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܗ܂

38    והוא דכד הנון רדין באורחא על לקריתא חדא ואנתתא דשמה מרתא קבלתה בביתה܂

38    εγενετο δε εν τω πορευεσθαι αυτους και αυτος εισηλθεν εις κωμην τινα γυνη δε τις ονοματι μαρθα υπεδεξατο αυτον εις τον οικον αυτης


39   ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܳܗ ܚܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܝܶܬ݂ܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܘܫܳܡܥܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ܂

39    ואית הות לה חתא דשמה מרים ואתת יתבת לה לות רגלוהי דמרן ושמעא הות מלוהי܂

39    και τηδε ην αδελφη καλουμενη μαρια η και παρακαθισασα παρα τους ποδας του ιησου ηκουεν τον λογον αυτου


40   ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܢܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܒ݁ܛܺܝܠ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܚܳܬ݂ܝ ܫܒ݂ܰܩܬ݂ܰܢܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܡܥܰܕ݁ܪܳܐ ܠܺܝ܂

40    מרתא דין עניא הות בתשמשתא סגיאתא ואתת אמרא לה מרי לא בטיל לך דחתי שבקתני בלחודי למשמשו אמר לה מעדרא לי܂

40    η δε μαρθα περιεσπατο περι πολλην διακονιαν επιστασα δε ειπεν κυριε ου μελει σοι οτι η αδελφη μου μονην με κατελιπεν διακονειν ειπε ουν αυτη ινα μοι συναντιλαβηται


41   ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܝܳܨܦ݁ܰܬ݁ܝ ܘܰܪܗܺܝܒ݂ܰܬ݁ܝ ܥܰܠ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ܂

41    ענא דין ישוע ואמר לה מרתא מרתא יצפתי ורהיבתי על סגיאתא܂

41    αποκριθεις δε ειπεν αυτη ο ιησους μαρθα μαρθα μεριμνας και τυρβαζη περι πολλα


42   ܚܕ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܓ݁ܒ݂ܳܬ݂ ܠܳܗ ܗܳܝ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܢܣܶܒ݂ ܡܶܢܳܗ܂ ܀܀

42    חדא הי דין דמתבעיא מרים דין מנתא טבתא גבת לה הי דלא תתנסב מנה܂

42    ενος δε εστιν χρεια μαρια δε την αγαθην μεριδα εξελεξατο ητις ουκ αφαιρεθησεται απ αυτης


܀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ܀
 

| Home | About Us | Bible Forum | Contact Us |
Home  |  Bible Encyclopedia  |  Bible Exegesis  |  Bible Forum  |  Murdock  |  Etheridge  |  Greek NT  |  Tanakh  |  Vulgate